Mensen met autisme krijgen kans op de arbeidsmarkt

Leerwerktraject Test Engineers

18 februari 2016

In een leerwerktraject leren mensen met autisme ICT-werkzaamheden die ze goed liggen. Ze hebben daarmee perspectief op een gewone baan.

Wat levert het op voor mensen met autisme?

Philips heeft binnen haar werkgelegenheidsplan Wajongers een arbeidscontract aangeboden als Test Engineer bij de diverse Philips-divisies. Wat mensen kunnen is het uitgangspunt, dus niet hun handicap of belemmeringen. Philips en de samenwerkingspartners begeleiden de deelnemers vervolgens naar externe werkgevers.

Hoe werkt leerwerktraject Test Engineers?

Werkzoekenden op mbo- tot wo-niveau met Autisme Spectrum Stoornis volgen een leerwerktraject Test Engineer bij Philips. Zo’n werkervaringsplaats duurt één tot anderhalf jaar. De deelnemers hebben een goede concentratie, aandacht voor detail, werken gestructureerd en volgen exact instructies op. Bovendien hebben zij een focus op resultaat, zijn gemotiveerd en betrokken. Deze eigenschappen passen heel goed bij werk als software ontwikkelaar of test engineer.

Deelnemers krijgen les in een kleine klas. Ze krijgen meer dan gemiddeld de tijd om zich zaken eigen te maken, zo leren ze bijvoorbeeld solliciteren. Een jobcoach begeleidt de deelnemers tijdens de opleiding. Deze jobcoach brengt de werknemer en de werkplek in beeld en zorgt voor een optimale match.

Medewerkers van Philips, collega’s en leidinggevenden krijgen informatie over wat het betekent als iemand autisme heeft. Na plaatsing geeft de jobcoach hen een handleiding over hun nieuwe medewerker waarin staat wat een deelnemer nodig heeft aan begeleiding en ondersteuning. Ook de omgangscultuur komt aan bod: wat doe je in de pauzes en met personeelsfeestjes?

Voor alle deelnemers is er een maatwerk portfolio, met onder andere een loonwaardemeting.

Met wie wordt er samengewerkt?

Werkmans, Beekmans & Van de Ven. Reovict en het UWV Eindhoven

Wat zijn de succesfactoren?

  • Philips als werkgever staat open voor de talenten van mensen met autisme en is gemotiveerd om deze ‘nieuwe’ werknemers een kans te geven.
  • De directe collega’s staan open voor tips en begeleiding.
  • Na het leerwerktraject bij Philips is er een baangarantie.
  • In de bedrijfscultuur is positieve aandacht voor deze jongeren: wat hebben zij nodig om erbij te horen?
  • De afdeling is na de komst van collega’s met autisme meer gestructureerd en efficiënter gaan werken.
  • Uit onderzoek van de GGZ onder tien Wajongers blijkt dat werken een veel positiever effect heeft op hun welbevinden dan een behandeling vanuit de GGZ.

 

Lees meer over de werkwijze op www.werkmans.nl