Mensen met een beperking besteden hun dag goed op het platteland

Actieve dagbesteding op een welkomboerderij
praktijkvoorbeeld - 25 februari 2016

Boerenbedrijven bieden actieve dagbesteding aan maximaal vier cliënten met een beperking. In Zeeland hebben ze daar goede ervaringen mee.

Wat levert de welkomboerderij op?

Een welkomboerderij is een boerenbedrijf in Zeeland dat dagbesteding biedt. De dagopvang op welkomboerderijen is voor cliënten laagdrempelig en in de buurt. Welzijnsorganisatie aan Z regelt de match tussen hulpvrager en welkomboerderij. Dat levert positieve resultaten op:

  • Tussen de boer en boerin en de cliënten ontstaan vaak unieke relaties.
  • Cliënten groeien in een nieuwe rol en gaan iets voor elkaar betekenen.
  • De dagopvang ontlast mantelzorgers. Cliënten kunnen daardoor vaak langer thuis blijven wonen.

Hoe werkt een welkomboerderij?

Een welkomboerderij is geen zorgboerderij, want levert zelf geen professionele zorg. De deelnemers die overdag op de boerderij zijn hebben verschillende soorten achtergronden, beperkingen en mogelijkheden. Ze doen de gewone dagelijkse handelingen redelijk zelfstandig en hebben geen of soms een matige gedragsstoornis. Aan Z kan bijvoorbeeld een oudere met dementie samen met een jongere met een verstandelijke handicap plaatsen.

Mensen doen op een welkomboerderij wat ze zelf graag willen. De een wil graag meewerken met het zorgen voor de dieren, de ander wil in het huis meehelpen met het koken voor de warme maaltijd, een ander maakt in een hoek van de tuin een schets van een bloem of van de poes. De activiteiten sluiten dus aan bij de wensen van de mensen die er komen. Het boerengezin ontvangt de mensen in het gewone huis in groepen van maximaal vier personen. Deze groepsgrootte maakt dat de mensen gemakkelijk in het gezin meedraaien en geen groep op zich vormen.

Met een CIZ indicatie voor begeleiding in groepsverband betalen deelnemers alleen de eigen bijdrage aan het CAK. Mensen zonder indicatie of met een persoonsgebonden budget kunnen in overleg ook deelnemen.

Met wie wordt samengewerkt?

Het project Welkomboerderijen is oorspronkelijk een initiatief van de Stichting Welzijn voor Ouderen Sas van Gent / Assenede. Partners in dit project zijn:

  • De eigenaars van de Welkomboerderijen, die de begeleiding van de cliënt organiseren
  • De Stichting Curamus
  • VOF Buitenkans
  • Zeeuws-Vlaams Zorg Overleg

Meer weten?

Kijk op www.aan-z.eu/volwassenen/welkominitiatieven

of neem contact op via info@aan-z.eu

Zie voor een uitgebreide beschrijving of meer vernieuwende voorbeelden van dagopvang de publicatie
Toekomstbestendige Inspiratiewijzer voor transitie AWBZ-Wmo. Dagactiviteiten in groepsverband (pdf).

Downloads
Dagactiviteiten-Wmo