Mensen met een verstandelijke beperking sterker door themacafé

Belangenbehartiging en lotgenotencontact staan centraal

5 januari 2016

In een themacafé komen mensen met een verstandelijke beperking bij elkaar om ervaringen, ideeën, wensen en knelpunten te bespreken. Op de avonden staan zowel belangenbehartiging als lotgenotencontact centraal.

Wat levert een themacafé op?

Mensen met een verstandelijke beperking praten met lotgenoten over een thema. De deelnemers wisselen ervaringen uit, stellen vragen en maken zaken kenbaar en bespreekbaar. De uitkomsten gebruiken de medewerkers vaak als signaal richting beleidsmakers.

Wat is een themacafé?

Elke zes weken organiseert LFB Onderling Sterk op verschillende plekken in heel Nederland themacafé-avonden. LFB is een landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Medewerkers kiezen een thema in samenspraak met de leden. De LFB geeft het thema vorm, gericht op mensen met een verstandelijke beperking. De avonden variëren van opzet: soms gaan de deelnemers spelenderwijs met het thema aan de slag, soms is er een gastspreker, een andere keer bespreken de aanwezigen het thema in groepjes.

Meer informatie

Het ‘Handboek onderling sterk’ bestaat uit een map met informatie, voorbeeldverhalen en oefeningen gericht op het voor zichzelf opkomen voor mensen met beperkingen. De themacafé-avonden zijn daar ook een voorbeeld van. U kunt het handboek bestellen bij Edubooks.

Uitvoerende organisatie

LFB Landelijke Belangenbehartiging
www.lfb.nu

Contactpersoon

Michiel Zeeuw, projectleider
E info@lfb.nu