De Mirakel Goes

praktijkvoorbeeld - 17 mei 2010

De provincie Zeeland en de gemeente Goes hebben een gebied aan de Oostrand van Goes aangewezen om te ontwikkelen tot een groene zone waar mensen graag komen. Doel is dat mensen zich prettiger voelen in hun directe woonomgeving en dat mensen gezonder blijven. De nadruk ligt op ouderen en jongeren en het voorkomen van eenzaamheid en overgewicht.

Wat is het project?

De gemeente Goes voert met steun van de provincie Zeeland het project natuur en gezondheid Goes-Oost uit. Bewoners hebben zelf een ontwerp voor het park gemaakt, waarbij kinderen, jongeren, bewoners, gebruikers en ouderen tot 101 jaar betrokken waren. SME Advies ondersteunt dit participatietraject. Uiteindelijk wordt het een groen en open park, met wandel- en fietsmogelijkheden, een visvijver, speelwaterpartij en een amfitheatertje.

Wat levert het op?

Het project is specifiek opgezet vanuit de participatiegedachte. Het park beoogt kinderen en ouderen meer te laten bewegen en daarmee eenzaamheid, depressies en overgewicht te voorkomen. Het is een prachtig voorbeeld voor burgerparticipatie en het stadspark kan veel betekenen voor de inwoners van Goes op het gebied van leefbaarheid, gezondheid en recreatie.

Hoe werkt het project?

Het ontwerp voor de inrichting van de groene zone is gemaakt door de bewoners zelf. SME Advies begeleidde bewoners en gemeente om te komen tot een passend ontwerp. Het was een uitdaging om alle neuzen binnen de gemeente dezelfde kant op te laten wijzen. Toen de kaders waren vastgesteld, is in juni met de bewoners een start gemaakt met een plan voor de inrichting. December 2011 hebben de bewoners een uitgewerkt ontwerp aangeboden aan de wethouder. Het ontwerp is inmiddels definitief en de aanleg is van start gegaan!

Na de graafwerkzaamheden worden bewoners weer actief betrokken bij de plantwerkzaamheden en detailinrichting. Met bewoners, gebruikers en organisaties in Goes wordt een activiteitenagenda opgesteld, zodat de komende jaren niet alleen een mooi gebied gerealiseerd is, maar dat er ook activiteiten plaatsvinden die bijdragen aan de gezondheid van de bewoners van Goes. Activiteiten hebben vooral tot doel om de eenzaamheid, depressies en overgewicht bij ouderen en overgewicht en te weinig buiten komen bij jongeren tegen te gaan.

Wat zijn de succesfactoren?

Met slimme combinaties blijkt er veel mogelijk om de wensen van de bewoners aan te laten sluiten bij de kaders van de gemeente. Een -externe- adviserende partij kan hier een grote rol bij spelen. De kracht van bewoners bij het maken van het ontwerp (het ontwerp is met slechts enkele kleine wijzigingen helemaal overgenomen) maakt dat zij zich ook echt eigenaar voelen.

Met wie wordt samengewerkt?

SME Advies is naast de gemeente en (klankbordgroep van) bewoners als hoofdrolspelers betrokken voor ondersteuning. Ook zijn vertegenwoordigers van oa. de volkstuinvereniging, het zorgcentrum en scholen betrokken. De financiering voor dit ’voorbeeld’project wordt verzorgd door de provincie (372000 euro) en de gemeente Goes (300000 euro).

Iets voor u?

Gezondheid stimuleren binnen uw gemeente? Bewoners zelf het eigenaarschap geven? Goes laat zien dat er met groen als middel veel bereikt kan worden op sociaal en participatief gebied. Volg de ontwikkelingen in Goes via de website www.demirakelgoes.nl.

Website

Looptijd

Doorlopend vanaf 1/01/2010

Uitvoerende organisaties

SME Advies
Postbus 43016
3540 AA Utrecht
T 030 635 89 00
E info@sme.nl
www.sme.nl

Plaats

Goes

Provincie

Zeeland

Land

Nederland

Contact

Hak van Nispen
Directeur SME Advies/Projectleider Natuur en Gezondheid Goes Oost
T (030) 635 89 11
E nispen@sme.nl