Mobieltje voor je mening

praktijkvoorbeeld - 28 april 2015
 

Jongeren in het dorp krijgen een gratis mobiele telefoon op voorwaarde dat zij één keer per week reageren op een vraag of een opdracht die de gemeente per sms toestuurt. Zo wordt de plaatselijke jeugd op laagdrempelige wijze betrokken bij beslissingen over kwesties die in het dorp spelen.

Aanpak
Zeventig jongeren in het dorp krijgen een gratis mobiele telefoon. Voorwaarde is dat zij één keer per week reageren op een vraag of een opdracht die de gemeente per sms toestuurt. Een opdracht kan zijn het maken van een foto van iets in de woonomgeving, bijvoorbeeld een potentiële locatie voor een hangplek. De jongeren tekenen een contract waarin de uitruil bevestigd wordt. Hierin staat onder andere dat het mobieltje niet verkocht mag worden. Aan het eind van de looptijd kan het toestel teruggegeven of overgenomen worden.

Sms-tegoed van de gemeente
Per maand krijgt een jongere vijf euro sms-tegoed. Daarvan kunnen zij de vragen beantwoorden. De gemeente betaalt het abonnementsgeld. Alleen de gesprekskosten, 10 cent per minuut, betaalt een jongere zelf.

Kijken naar spreiding
Bij het toewijzen van mobieltjes wordt gekeken naar spreiding over groepen in het dorp: jongeren die lid zijn van kerkelijke gemeenten, sportclubs maar ook de jeugd die niet veel doet in het verenigingsleven en op straat hangt.

Doelgroep en looptijd
De leeftijdscategorie loopt van 14 tot en met 22 jaar. De looptijd van de interventie is twee jaar.

Ontwikkelaar
Bedenker is Bauke Schat, gemeentesecretaris van de gemeente Dantumadeel. Jongerenwerker Merijn Bouma heeft de methode medeontwikkeld en voor het eerst uitgevoerd in Zwaagwesteinde, een dorp in de gemeente Dantumadeel.

Materiaal / website
Er hoort een community website bij dit project. De site van het Mobieltjesproject in Dantumadeel is offline.

Onderzoek
S. Koerhuis & R. Schaafsma (2006) Onderzoek Mobieltjesproject. “Heel het dorp” gemeente Dantumadeel. Leeuwarden: Chr. Hogeschool Leeuwarden, faculteit International Office Management. 

Meer informatie?
Inmiddels worden er in diverse gemeentes "mobieletjesprojecten" uitgevoerd. Waar? Typ via google "Mobieltjesproject" in en ga aan de slag met het zoekresultaat.