Moeder- en vadercentra

Het doel van Moeder- en vadercentra is dat kwetsbare bewoners in aandachtwijken hun kwaliteiten in kunnen zetten en vaardigheden hebben om structureel deel te nemen aan de samenleving. Het zijn buurtgerichte voorzieningen waar bezoekers zelf de verantwoordelijkheid voor dragen. Ze organiseren zelf activiteiten, hun eigen kracht staat centraal. Een coördinator houdt het overzicht over alles wat er in en voor het centrum gebeurt.

Download de methodebeschrijving

Methodebeschrijving-Moeder- vadercentra.pdf 566.25 KB

Uit de zes belangrijkste onderzoeken naar de praktijkervaringen met de interventie komt naar voren dat het interculturele karakter, de laagdrempeligheid en de veilige omgeving belangrijke succesfactoren zijn. Bezoekers groeien van consument naar producent. Knelpunten hebben vooral te maken met het niet consistent naleven van de basisprincipes van de interventie, zoals zelforganisatie en zelfbeheer en diversiteit.

Doelgroep

De doelgroep van de interventie Moeder- en vadercentra bestaat uit kwetsbare vrouwen en mannen die niet of nauwelijks participeren in de samenleving. De interventie richt zich op alle mensen die in de wijk wonen, ongeacht cultuur, afkomst, leeftijd of achtergrond. Het gaat om mannen en vrouwen met of zonder kinderen.

Contact

Ontwikkelaar: Movisie
Contactpersoon: Jamila Achahchah
E-mail: j.achahchah@movisie.nl
Telefoon: 0655440627
Bekijk de toolbox

Doel

Het doel van Moeder- en vadercentra is dat kwetsbare bewoners in aandachtwijken hun kwaliteiten in kunnen zetten en de vaardigheden hebben om structureel deel te nemen aan de samenleving.

Aanpak

Een moeder- of vadercentrum is een buurtgerichte voorziening en heeft een eigen locatie. De bezoekers dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het centrum. Zij kunnen deelnemen, meehelpen, vrijwilligerswerk doen of coördinator worden. De eigen kracht van mannen en vrouwen staat centraal. De basisprincipes van moedercentra zijn: zelforganisatie en zelfbeheer; open aanbod; werk wordt beloond; kinderen horen erbij; vrouwen nemen de leiding; diversiteit; ongedeeld leven en netwerk. Voor vadercentra zijn dat: meedenken, meebeslissen en meedoen; open aanbod; coachend vaderschap; werk en zorg zichtbaar maken; mannen ondersteunen elkaars leiderschap; sociale en culturele diversiteit; integrale aanpak en netwerk.

Uitvoerende organisaties

Een moeder- of vadercentrum kan zelfstandig functioneren of als onderdeel van een welzijnsorganisatie.

Samenvatting werkzame elementen

  • Door het principe van zelfbeheer en meebeslissen leren de bezoekers verantwoordelijkheid nemen en leiding geven en wordt hun motivatie aangewakkerd.
  • Bezoekers maken een proces door van bewustwording van de eigen talenten, het inzetten van deze talenten, het leren van nieuwe kennis en het overbrengen van de talenten en kennis naar anderen.
  • Bezoekers en vrijwilligers ontwikkelen meer zelfvertrouwen en leren beter voor zichzelf op te komen, doordat ze gewaardeerd worden voor het werk dat ze doen en doordat ze leiding nemen.
  • Het werk dat de bezoekers en vrijwilligers doen en de zorg die ze geven, wordt beloond.
  • Bezoekers leren omgaan met diversiteit; door de samenwerking met mensen van diverse achtergronden leren ze hiervoor open te staan en elkaar te begrijpen.
  • Doordat bezoekers anderen ontmoeten, bouwen ze een netwerk op,  wordt hun eenzaamheid doorbroken en benutten ze elkaars talenten.
  • De centra zijn laagdrempelig doordat kinderen mee mogen, activiteiten goed aansluiten op de behoefte, activiteiten vrij toegankelijk zijn en zowel de mensen als de locatie gastvrijheid uitstralen.