Multicultureel verpleegtehuis de Schildershoek

praktijkvoorbeeld - 12 december 2013

Het Haagse verpleeghuis ‘De Schildershoek’ staat midden in de Haagse Schilderswijk. Het verpleeghuis geldt als schoolvoorbeeld van verregaande integratie, want de bewoners zijn afkomstig uit meer dan twintig culturen en belijden verschillende religies. De Schildershoek doet al jaren haar best om naast zorg voor Nederlandse Haagse ouderen speciaal aandacht te geven aan de cultuur waaruit andere bewoners van het huis komen.

Wat is het multicultureel verpleegtehuis de Schildershoek?
Verpleeghuis De Schildershoek staat midden in de Haagse Schilderswijk. Het huis is gastvrij en even kleurrijk en multicultureel als de omgeving.  

Wat levert het op?
Een natuurlijke binding met de buurt. De diensten van het verpleegtehuis zijn aangepast aan de multiculurele wensen en gewoontes van de omgeving

Hoe werkt de Schildershoek?
In en vanuit De Schildershoek wordt zorg verleend, verpleging, activerende begeleiding en behandeling aan cliënten die in het verpleegtehuis verblijven. Ook mensen die thuis wonen kunnen indien nodig gebruik maken van nachtverpleging, dagbehandeling of fysiotherapie. Daarnaast biedt het verpleegtehuis ook diensten bij cliënten thuis, zoals extramurale zorg in de aanleunwoningen en ergotherapie thuis.
De Schildershoek besteedt veel aandacht aan diverse culturen en religies. Dit is te merken op het gebied van religieuze vieringen en de maaltijdbereiding. De Schildershoek kookt multicultureel.

Wat zijn succesfactoren?
Luisteren en inspelen op de wensen van de omgeving

Het organiseren van een multiculturele infrastructuur voor een multiculture doelgroep! Iets voor u?
Heeft u te maken met een multiculturele omgeving en doelgroep en zoekt u naar voorbeelden hoe daarop in te springen, neem contact op met "de schildershoek" en laat u adviseren. 

Website

Looptijd

2007 - doorlopend

Uitvoerende organisaties

Haagse Wijk en Woonzorg
Verpleeghuis De Schildershoek
Jacob Catsstraat 325
2515 GK Den Haag
T  070 305 43 05

Contact