NaoberzorgPunt Roggel

praktijkvoorbeeld - 13 februari 2014

NaoberzorgPunt is een vrijwilligersorganisatie van betrokken burgers die het als hun missie zien betrokken burgerschap te realiseren in Roggel. De burger bepaalt waar en bij wie hij/zij ondersteuning haalt, maar bij voorkeur dicht bij huis.

Wat is NaoberzorgPunt Roggel?

NaoberzorgPunt wil een vernieuwend concept voor integrale zorg en welzijn introduceren, waarbij de burgers zelf primair verantwoordelijk (zelfregie) zijn voor hun eigen gezondheid en levensvreugde. De kern van de vernieuwing van dit project is het op lokaal niveau blijven bieden van een integraal pakket van zorg en welzijn aan alle inwoners, ondersteund door vrijwilligers, mantelzorgers en dorpsgenoten.
Het doel is om een samenwerkingsverband op te zetten, waarin alle deelnemers, op basis van wat men als individu wil en kan, de verantwoordelijkheid nemen vanuit hun eigen kracht, talent, belang en opdracht. Naoberzorg wil de rol van verantwoordelijke verbinder spelen binnen de context van dorp of wijk. Doel van het netwerk is om de lokale overheid, de burgers, het onderwijs en de ondernemers te stimuleren om samen te werken aan een gemeenschappelijk, hoger doel. De professionals en de ondernemers zetten hun talenten en producten daarbij ook in.

Wat levert het op?

Er zijn tot nu toe 9 punten gerealiseerd. De Naoberzorgpunten zijn te herkennen aan een schildje bij de voordeur met het logo van Naoberzorg Roggel. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen, zoals de kusjesdienst om jeugd te betrekken bij ondersteuning in de buurt.

Hoe werkt NaoberzorgPunt Roggel?

Naoberzorgpunt maakt het mogelijk om, met beperkte middelen, verlangens en behoeften van burgers in Roggel te realiseren. Centraal in de gedachte staan ontmoetingspunten. Plekken dicht bij huis waar mensen elkaar ontmoeten, waar ze worden gezien en gehoord en waar ze terecht kunnen met vragen over hun dagelijks leven. Deze zogeheten naoberzorgpunten zijn overal in het dorp of de wijk te vinden. Bij het gezondheidscentrum, in het gemeenschapshuis, bij de school, bij de kruidenier, in de bibliotheek en sportclub. Maar ook bij een betrokken burger aan de keukentafel. De Naoberzorgpunten zijn te herkennen aan een schildje bij de voordeur met het logo van Naoberzorg Roggel.

Het project kent de volgende doelen:

  • Het realiseren van minimaal 10 Naoberzorgpunten in Roggel.
  • De Naoberzorgpunten ontvangen scholing om hun taak uit te voeren;
  • Samenwerken met de kerncoördinator van de gemeente Leudal;
  • Het realiseren van minimaal twee ontmoetingsplekken in het dorp;

Met wie wordt er samengewerkt?

Ziektekostenverzekeraar VGZ, Ziektekostenverzekeraar CZ, RosRobuust, WMO werkplaats Nijmegen / HAN, Lionarons GGZ, Gemeente Leudal, Dorpsraad Roggel. Het complete overzicht vindt u hier.

Website

Evaluatie

Looptijd

Vanaf september 2011

Uitvoerende organisaties

Vereniging NaoberzorgPunt
T 06-20746463
E nzproggel@gmail.com
http://www.naoberzorgpunt.nl

Plaats

Gemeente Leudal

Contact

Karin van der Plas
T 06 54713443
karin@karinvanderplas.nl