Natuurontdekplek in Hoogeveen

praktijkvoorbeeld - 8 juli 2013

SWW Hoogeveen werkte samen met onder andere IVN om een natuurontdekplek te creëren en onderhouden voor jongeren van 8 tot 12 jaar.

SWW Hoogeveen werkte samen met onder andere IVN om een natuurontdekplek te creëren en onderhouden voor jongeren van 8 tot 12 jaar. De kinderen kunnen deelnemen aan georganiseerde maar ook ongeorganiseerde activiteiten. Kinderen ontdekken door het spelen de natuur. Partijen die belangrijk zijn om zo’n plek tot stand te brengen zijn bijvoorbeeld de opbouwwerker, maar ook de IVN-ers die een groot netwerk hebben ‘in het groen’. Daarnaast is een meewerkende gemeente een onmisbare factor.

Hoe werkt het?

Het begon 9 jaar geleden door er na schooltijd met een busje op uit te trekken om de kinderen kennis te laten maken met de natuur, hutten te bouwen etc. in het kader van de verlengde schooldagactiviteiten. Omdat dit een groot succes bleek, werden al snel Jeugdnatuurclubs opgericht. De grote belangstelling groeide uit tot het idee om een natuurontdekplek voor de jongeren te creëren. SWW heeft hierin een trekkende rol op zich genomen en is samen met alle partijen in gesprek en aan de slag gegaan.

Doel

Kinderen de natuur laten ontdekken. Het blijkt niet altijd nodig de jeugd de natuur in te brengen. Je kunt de natuur ook naar de jeugd toe brengen. En dat is precies het idee achter de natuurontdekplek. Samen met andere organisaties bereik je veel meer. Je kunt elkaars expertises, contacten en kennis inzetten.

Doelgroep

Jongeren van 8 tot 12 jaar

Samenwerkingspartners

Jeugd- en jongerenwerk, opbouwwerk, IVN Hoogeveen, Gemeente Hoogeveen, Brede school, specialistische organisaties zoals de bijenvereniging, ouders en omwonenden.

Uitvoerende organisaties

Plaats

Hoogeveen

Provincie

Drenthe

Contact

Bart Pijper
E b.pijper@welzijnswerk-hoogeveen.nl
T 0528 278855