Nestorproject

praktijkvoorbeeld - 17 april 2006

Nestoren zijn senioren die hun kennis en kunde ter beschikking van anderen willen stellen. Het Nestorproject zoekt actief naar een vrijwillige functie op maat waarin zij tot uw recht komen.

Aanleiding

In 2001 constateerde de Senioren Raad Amersfoort dat veel senioren die het arbeidsproces verlieten na enige tijd in een sociaal isolement terechtkwamen. Zij namen steeds minder initiatieven tot activiteiten, hun kennis en ervaring ging verloren. In het kader van het Internationaal jaar van de vrijwilligers en de campagne Iedereen doet mee, heeft de Seniorenraad begin 2001 het initiatief genomen voor dit project. 

Werkwijze

Senioren worden actief benaderd met als doel hen te laten weten dat er behoefte is aan hun kennis, kwaliteiten en ervaring. Zij worden uitnodigd om genoemde kwaliteiten in te zetten ten behoeve van het vrijwilligerswerk. Om bemiddeling op maat mogelijk te maken, wordt gevraagd naar voorkeuren, interesse en ambitie (daar waar nodig met gebruikmaking van de Focustest). Vervolgens wordt er een plek gezocht die aansluit bij de wensen en vaardigheden van de vrijwilliger, waarbij hij/zij optimaal gebruik kan maken van datgene wat de functie te bieden heeft.
Maatschappelijke activiteiten die geschikt zijn voor de inzet van vrijwilligers worden in kaart gebracht. Organisaties worden bewust gemaakt van de kwaliteiten die senioren meebrengen.
Tenslotte worden vrijwilligers aan activiteiten en organisaties gekoppeld.

Doel

Het Nestorproject heeft de volgende doelstellingen:

  • Kennis en ervaring van senioren benutten ten behoeve van maatschappelijke activiteiten en deze niet verloren laten gaan.
  • Senioren de mogelijkheid bieden om aan maatschappelijke activiteiten deel te (blijven) nemen.
  • De maatschappij er bewust van maken dat er verborgen en/of onbenutte kwaliteiten en talenten bij senioren aanwezig zijn, waar anderen gebruik van kunnen maken.
  • De kans op sociaal isolement van senioren verkleinen.

Doelgroep
55-plussers

Resultaten
In 2003 zijn er 30 senioren bemiddelt naar vrijwilligerswerk, in 2004 waren dat er 60 en in 2005 zijn er ruim 90 senioren bemiddelt naar vrijwilligerswerk. In 2009 waren dat er 254.

Samenwerkingspartners
Senioren Raad, SWA, Zorggroep Eemhoven, ANBO Financiers
Gemeente Amersfoort

Looptijd

Looptijd start
2006-01-01

Looptijd einde
2020-12-31

Uitvoerende organisaties

Stichting Ravelijn
Bergstraat 24-26
3811 NJ Amersfoort
T 033 461 30 00
E info@ravelijn.nl
www.ravelijn.nl

Provincie

Utrecht

Land

Nederland

Contact

Wilhelmien Hazelhoff
Stichting Ravelijn, Nestorproject
T 033 461 3000
E nestor@ravelijn.nl