Netwerk 2.0 voor homoactivisten

praktijkvoorbeeld - 12 mei 2008

In augustus 2009 startte Kees de Ruyter, een long-time homoactivist, de groep ’LGBT Nederland’ op het netwerk voor professionals LinkedIn. Doel van het netwerk is dat mensen die in Nederland vrijwillig of professioneel werken aan homo-emancipatie, makkelijker met elkaar in contact komen, elkaar informeren en een openlijk baken zijn in de grote Linkedin-gemeenschap.

Doel

Een actief en virtueel netwerk creëeren dat los staat van al bestaande netwerken en dat contacten mogelijk maakt tussen homoactivisten.

Aanleiding

De oprichter Kees de Ruyter is al enige tijd actief in allerlei web 2.0 netwerken. Hij merkte op dat hoewel homoactivisten nogal actief zijn op internet, er nog steeds geen 2.0 netwerken voor activisten zijn. De bestaande homo-organisaties richten zich op hun eigen leden en promoten hun eigen corporate imago via eigen websites. Zij zien blijkbaar nog niet het nut van de meer interactieve mogelijkheden die 2.0 netwerken bieden.

Kees merkt ook op dat veel succesvolle web 2.0 initiatieven gestart en onderhouden worden door individuele moderators. Daarom nam hij het initiatief zelf een netwerk in het leven te roepen. Hij koos voor LinkedIn als basis, omdat LinkedIn vooral door professionals wordt gebruikt om zich op een bepaald vakgebied of onderwerp te verbinden.

Belanstellenden kunnen zichzelf aanmelden op het netwerk.

Website

Looptijd

Looptijd start
december 2008

Looptijd einde
doorlopend