De nieuwe Jutter

praktijkvoorbeeld - 13 februari 2014

De Nieuwe Jutter is een buurt huis in de Utrechtse Rivierenwijk. Sinds 2008 hebben  bewoners van Rivierenwijk samen met de Marokkaanse vereniging Tamount het buurthuis in eigen beheer.

Wat is De Nieuwe Jutter?

Als reactie op de dreigende sluiting van buurthuis De Jutter, richtten in 2005 bewoners en gebruikers de Stichting De Nieuwe Jutter op met als doel het buurthuis open te houden in zelfbeheer. De stichting gaat vanaf 2008 optreden als huuder, het professionele maar onbetaalde bestuur ondersteunt dan op afstand de vrijwilligers die het buurthuis runnen.

Wat levert het op?

Het behoud van een buurthuis waardoor initiatieven uit de buurt en de wijk hun 'laagdrempelige woonkamer' hebben behouden. Het buurthuis blijft daardoor een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de wijk en het versterken van de sociale samenhang. Door zelfbeheer wordt aanzienlijk bespaart op personeelskosten. Voor verschillende bewonersactiviteiten hoeft geen of weinig huur betaald te worden. Wekelijks trekt het buurthuis 800-900 bezoekers.

Hoe werkt De Nieuwe Jutter?

Het buurthuis verhoogt de leefbaarheid en biedt bewoners kansen tot verdere ontplooing door (gratis) ruimte te bieden aan bewonersinitiatieven en bewonersgroepen uit de buurt. De buurtbewoners hebben het voor het zeggen. Zij regelen als vrijwilligers de dagelijkse gang van zaken. In het buurthuis zijn nog twee professionele krachten aanwezig, zij worden echter betaald door derden.
Binnen de Nieuwe Jutter wordt gewerkt volgens de presentiemethode. Gebruikers van het buurthuis en hun leefwerelden staan centraal. Er is voor de vrijwilligers en bezoekers altijd aandacht en 'bedding'.

Met wie wordt er samengewerkt?

Buurtgroepen, buurtpastor, corporatie Bo-Ex, Oranjefonds, Wijkwelzijn, Lister (voorheen SBWU), Tamount

Wat zijn de succesfactoren?

  • Breed aanbod aan vrijwilligers die zich willen en kunnen inzetten
  • Ondersteuning door onbetaalde professionals in het bestuur
  • Non-profit financiers zoals woningcorporaties en gemeenten
  • Enkele door derden betaalde professionals die voor continuïteit zorgen

Iets voor U?

Als u op zoek bent naar een duurzame manier waarop bewoners hun eigen buurthuis runnen, is dit wellicht iets voor u.

Website

Evaluatie

Looptijd

Vanaf 2008

Uitvoerende organisaties

De Nieuwe Jutter
Amerhof 66
3522 TR Utrecht
T 030-2883190
http://denieuwejutter.nl

Plaats

Rivierenwijk, Utrecht