Een nieuwe start voor jongeren

Pension Maaszicht
praktijkvoorbeeld - 10 januari 2017

Pension Maaszicht biedt onderdak en individuele begeleiding aan dak- en thuisloze jongens en meisjes van 17 tot 23 jaar. Via een dagbesteding krijgen de jongeren de kans om de aansluiting met de maatschappij te hervinden.

Wat is Pension Maaszicht?

Pension Maaszicht biedt onderdak en individuele begeleiding aan dak- en thuisloze jongens en meisjes van 17 tot 23 jaar. Maaszicht is een 24-uursopvang waar de jongeren langere tijd wonen. De mentor werkt samen met de jongere aan het oplossen van diens problemen en aan een nieuwe toekomst. Na het pension kan de jongere doorstromen naar een BOLwoning (Begeleiding Op Locatie). De jongere kan ook direct op zichzelf gaan wonen met, indien nodig, nabegeleiding door een medewerker van Maaszicht.
Pension Maaszicht biedt een solide uitweg, weg van de straat. Het is een veilige plek op weg naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Wat levert het op?

Van de uitstroom van de jongeren is 80% positief. Deze jongeren zijn uit de schulden en/of niet meer verslaafd en/of uit de prostitutie en/of hebben een eigen woning.

Hoe werkt het project?

In Pension Maaszicht wonen 30 jongens en meisjes. Ieder heeft zijn eigen kamer, de meisjes hebben een eigen etage. Er is een gemeenschappelijke huiskamer. Douches en toiletten bevinden zich op de gangen. Ontbijt en lunch maken de jongeren zelf klaar. Zij helpen soms de kok die het avondeten bereidt. Iedere jongere heeft een eigen mentor. Gezamenlijk stellen zij een begeleidingstraject op. Het team werkt nauw samen met diverse instanties. De begeleiding richt zich op: sociale integratie, keuzes maken, de toekomst in eigen hand nemen en zelf de verantwoordelijkheid daarvoor dragen, het bouwen aan een sociaal netwerk.

Wat zijn de succesfactoren?

Op 1 december 2005 startte Pension Singelzicht in Utrecht. Met de ‘kopiëren-en-plakken-methode’ heeft het concept, de methodiek en de voortvarendheid van de Rotterdamse Stichting Pension Maaszicht in de Domstad gestalte gekregen. Maaszicht en Singelzicht zijn sinds januari 2008 goedgekeurd volgens het certificatieschema Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Dit schema is gebaseerd op de ISO-9001-norm voor bedrijven, echter aangevuld met wettelijke eisen uit bijvoorbeeld de Kwaliteitswet Zorginstellingen.  

Met wie wordt samengewerkt?

Pension Maaszicht werkt onder andere samen met Centraal Onthaal Jongeren (COJ), ACT/Lucertis en Bouman-GGZ.
Pension Singelzicht neemt op structurele basis deel aan het 18+ overleg met ketenpartners als Stade/Strand, de Dijk, Lister (voorheen SBWU) en Het Blauwe Huis. Verder wordt er deelgenomen aan diverse stedelijke en provinciale overleggen. 

Financiering

De jongeren betalen zelf een bijdrage, verder wordt het project gedeeltelijk gefinancierd door de gemeente en bijdragen van donateurs en schenkingen.

Looptijd

Doorlopend vanaf 1994.

Uitvoerende organisaties

Stichting Pension Maaszicht
Walenburgerweg 31
3039 AC  Rotterdam
T  010 243 41 41
www.maaszicht.nl

Stichting Pension Singelzicht
Wittevrouwenkade 1
3512 CR Utrecht
T  030 230 37 60
www.singelzicht.nl

Plaats

Rotterdam, Utrecht

Contact

Marieke Stolk
E info@maaszicht.nl

Downloads
Project-Maaszicht-Impactanalyse
Project-Singelzicht-Impactanalyse