De Nieuwe Werken Meter - inzending Participatieprijs 2014

praktijkvoorbeeld - 29 september 2014

Wat houdt het project in?

Wij, een aantal onafhankelijke werknemers en werkgevers, hebben samen een stichting opgericht om zonder winstoogmerk Het Nieuwe Werken (HNW) te bevorderen (Let wel: hieronder verstaan we echt iets anders dan “Het Nieuwe Bezuinigen”; wel minder werkplekken zonder toenamen van zeggenschap).

Wij willen Het Nieuwe Werken bevorderen omdat we iedereen de balans, flexibiliteit en het werkplezier gunnen welke wij in ons werk en privéleven ervaren. Speciaal hiervoor hebben we de Nieuwe Werken Meter ontwikkeld. Organisaties worden hiermee uitgedaagd om alle werknemers de zeggenschap te geven die zij nodig hebben om het werk en de zorg op een ontspannen wijze te kunnen combineren en (ver-)delen.

De Nieuwe Werken Meter brengt in kaart hoe de meerderheid van de medewerkers de mate van zeggenschap, balans en werkplezier bij de organisatie ervaart. De uitkomst wordt vervolgens naar een plek op de Nieuwe Werken Meetlat vertaald. Op de meetlat valt te zien hoe verschillende organisaties ten opzichte van elkaar scoren. Hoe meer zeggenschap de werknemer krijgt, hoe hoger de organisatie op de Nieuwe Werken Meetlat scoort!

Wat levert het op?

Mannen en vrouwen worden nu vaak naar de keukentafel verwezen om daar de zorgtaken te verdelen. Ook wij vinden eigen verantwoordelijkheid zeer belangrijk maar zolang medewerkers onvoldoende zeggenschap over de invulling van de eigen agenda hebben, valt er aan de keukentafel nog onvoldoende te kiezen.
Wij zijn ervan overtuigd dat mensen die meer zeggenschap over de agenda hebben, minder traditionele keuzes zullen maken. Daarom dagen wij de overheid en het bedrijfsleven door middel van de Nieuwe Werken Meter uit om werknemers meer zeggenschap te geven.
Organisaties die Nieuwe Werken Meter doen, laten publiekelijk zien hoe tevreden de meerderheid van het personeel over hen is en daarmee positioneren zij zich als aantrekkelijke transparante HNW werkgever. Zelfs als de 'zachte waarden' als zeggenschap en balans daarbij nog niet hoog op de prioriteitenlijst staan, worden zij door de Nieuwe Werken Meter gestimuleerd om hier meer aandacht aan te besteden. Wij noemen dit onze geheime ‘Joke Smit’ agenda. Hoe het ook heet en wat de organisatie ook primair drijft, het is ons doel om bij te dragen aan een werk- en leefklimaat waarin ieders talent optimaal en op ontspannen wijze benut kan worden, zowel op de werkvloer als daarbuiten.

Met wie wordt samengewerkt?

We hebben een duidelijke bottom-up benadering, werken samen met expertise partners Gispen, Strict en hebben onze krachten onder leiding van stichting Duurzaam Werken met twaalf vergelijkbare stichtingen gebundeld.

Wat zijn de succesfactoren?

Ook organisaties die vooral financieel gedreven zijn en die minder geneigd zijn om te investeren in de werk privé balans, hebben wij weten te verleiden om hier toch aandacht aan te besteden. Zo heeft de Rabobank de balans van hun medewerkers hoog op de agenda staan en het hoofdkantoor van de Rabobank scoorde dan ook heel goed op onze Nieuwe Werken Meetlat. Een andere vooraanstaande bank die de Nieuwe Werken Meter ook heeft gedaan, bleek lager te scoren dan de Rabobank omdat ze minder aandacht besteden aan de zachte waarden zoals zeggenschap en werk privé balans. Om volgende keer beter op de Nieuwe Werken Meetlat te kunnen scoren, worden er bij deze bank momenteel aanpassingen gedaan die van invloed zijn op alle bankmedewerkers zodat de ‘zachte waarden' in het vervolg ook hoger worden gewaardeerd.

Website

Looptijd

We zijn begonnen in 2010 en hebben geen einddatum.

Uitvoerende organisaties

Het Nieuwe Werken Werkt

Plaats

Bij verschillende organisaties door heel het land.

Contact

Roos Wouters (Roos@rooswouters.nl)

Trefwoorden