Met het OERmodel eigen regie voor cliënten

Ondersteuning en zorg op basis van wensen van cliënten

1 maart 2018

Het OERmodel staat voor Ondersteuning Eigen Regievoering. Het OERmodel realiseert zowel vraaggestuurde als doelmatige zorg.

Met Eigen Regievoering wordt bedoeld dat cliënten hun eigen leven kunnen organiseren en leiden zodat zij een goed leven hebben. Met het OERmodel kunnen organisaties op basis van wensen van de cliënt werken aan zorg die vraaggestuurd, cliëntgericht, transparant, doelgericht en doelmatig is.

Werken met het OERmodel maakt mogelijk dat:

 • ondersteuning de eigen kracht niet in de weg zit
 • ondersteuning niet afhankelijk maakt
 • hulpverleners en organisaties veranderen

Door te werken met het OERmodel:

 • krijgen cliënten meer invloed op de zorg die zij ontvangen
 • werkt de organisatie kostenbesparend omdat het werkt aan doelmatige zorg
 • ervaren medewerkers meer arbeidssatisfactie

 Het OERmodel realiseert zowel vraaggestuurde als doelmatige zorg.

De zeven kenmerken van OER

 1. De ondersteuning wordt zodanig geboden dat de cliënt geprikkeld wordt om:
  • zelf keuzes te maken
  • zelf het initiatief te nemen
  • verantwoordelijkheid voor het eigen handelen te nemen
  • door te zetten
  • na te denken over alternatieven
 2. De keuzes of wensen van de cliënt vormen het vertrekpunt voor het ondersteuningsaanbod.
 3. De ondersteuner nodigt de cliënt doorlopend uit om keuzes/wensen kenbaar te maken.
 4. De ondersteuner reageert op de keuzes of wensen van de cliënt.
 5. De ondersteuner informeert de cliënt.
 6. De cliënt wordt in de contacten door de ondersteuner uitgenodigd om invloed uit te oefenen op de situatie.
 7. De organisatie pleegt een maximale inspanning om het ondersteuningsaanbod aan te passen aan de keuzes/wensen van de cliënt.

Ontwikkelaar

Het OERmodel is ontwikkeld door Lineke Verkooijen. Zij is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek dat het OERgedachtengoed en het OERmodel heeft opgeleverd. Lineke Verkooijen is lector van het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg bij Windesheim Flevoland.

Meer lezen?

kijk op www.oermodel.nl.