Onderlinge steun met een Buurtcirkel

Samen een betekenisvol leven in de wijk

23 februari 2016

Een Buurtcirkel is een sociaal netwerk van mensen die begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. Iedere deelnemer zet zijn eigen talenten in voor de anderen.

Wat levert een Buurtcirkel op?

Door de Buurtcirkel kunnen deelnemers, die langdurige begeleiding nodig hebben, meedoen aan het leven in de wijk. Tegelijk kunnen zij iets betekenen voor anderen in hun woonomgeving.

Talenten van mensen staan voorop, niet hun beperkingen. Door de deelnemers aan te spreken op hun talenten ervaren zij persoonlijke groei en krijgen ze sociale vaardigheden. Dit draagt bij aan hun maatschappelijke participatie omdat zij eerder meedoen aan maatschappelijke activiteiten.

Het resultaat is dat deelnemers minder professionele ondersteuning nodig hebben. En dat deelnemers een rol van betekenis vervullen voor anderen in hun directe woonomgeving.

Hoe werkt een Buurtcirkel?

Een Buurtcirkel is een netwerk van negen tot twaalf mensen, die bij elkaar in de buurt wonen. De deelnemers helpen elkaar met waar ze goed in zijn. De één gaat mee naar de tandarts, een ander helpt bij de administratie of maakt met iemand een natuurwandeling.

Een vrijwilliger uit dezelfde wijk ondersteunt de deelnemers en een professionele coach volgt de groep vanaf de zijlijn. De ondersteuning is gericht op het opbouwen van een informeel netwerk en meedoen met het leven in de wijk. Als het nodig is zoekt de coach samenwerking met andere professionals, zoals welzijnswerk, woningcorporaties of zorgorganisaties.

Het idee voor de Buurtcirkels komt uit Engeland. Lees hier meer over op www.keyring.org. De aanpak werkt vanuit de visie van Community Support en Supported Living.

Meer weten?

Kijk op buurtcirkel.nl of mail naar info@buurtcirkel.nl

Uitvoerende organisaties