Het Ondernemende Dorp

praktijkvoorbeeld - 30 april 2015
 

Het doel van Het Ondernemende Dorp is het verbeteren van de leefbaarheid, door gebruik te maken van de kennis en ervaring van oudere dorpsbewoners. Het Ondernemende Dorp is een methode waarmee dorpsbewoners zelf hun voorzieningen opzetten. Uitgangspunten zijn dat de kracht van dorpen ligt in het samen opzetten van voorzieningen en dat gebruik gemaakt wordt van de kennis en ervaring van senioren. Deelnemende senioren brengen de wensen in het dorp in kaart, stellen vervolgens een plan op om een gewenste voorziening te realiseren en voeren dat ten slotte uit.

Aanpak
Met behulp van de methode Het Ondernemende Dorp kunnen inwoners stap voor stap problemen en wensen in het dorp in kaart brengen en op basis daarvan een goed doortimmerd plan maken. Dat plan helpt hen vervolgens om de gewenste voorziening daadwerkelijk te realiseren.  

Zes stappen methode
De methode is opgebouwd in de volgende zes stappen.
1. Uitvoeren van een dorpsonderzoek.
2. Selecteren van een voorziening.
3. Bepalen van de haalbaarheid van de voorziening.
4. Opzetten van de voorziening.
5. Samenstellen van een groep inwoners.
6. Nazorg.

Regie
Oudere dorpsbewoners.

Ontwikkelaar
Jan Klumper, onder de vlag van het Nederlands Platform Ouderen en Europa (NPOE), dat inmiddels is opgeheven. Jan Klumper is te bereiken via zijn bureau: Bureau Jan Klumper
Paalgrens 8
6852 GN Huissen
T  026 325 35 74  M 06 215 245 70
jan@bureaujanklumper.nl

Materiaal
Van de methode is de volgende handleiding met praktijkvoorbeelden beschikbaar:
J. Klumper. (2006) Het ondernemende dorp. Hoe dorpen zélf voorzieningen kunnen realiseren, in coöperatief verband. Utrecht: Nederlands Platform Ouderen en Europa.