Opvang EVA

praktijkvoorbeeld - 1 mei 2010

Opvang en begeleiding na (dreigend) eergerelateerd geweld en huwelijksdwang in een speciaal ingericht opvangproject op een geheime en extra beveiligde plek.

Doel

Het bieden van opvang, bescherming en begeleiding.

Doelgroep

Meiden en jonge vrouwen in de leeftijd van 14-23 jaar, die leven in een spagaat tussen hun eigen cultuur en de westerse cultuur.

Het project

Opvang Eva (Extra Veilig Afdeling) is een pilot opvangproject met twintig plaatsen (twee keer tien). De opgenomen groep is heel divers en grofweg in tweeën te verdelen, De eerste groep bestaat uit dochters die weglopen van hun ouderlijk huis, omdat zij botsen met de strenge regels of omdat zij een vriend hebben. Er worden ook meiden opgenomen die zwanger zijn. De tweede groep bestaat uit vrouwen die zijn verstoten door hun echtgenoot of die er zelf voor hebben gekozen om bij hem weg te gaan, en waardoor er problemen ontstaan in de familie. Een groot deel van de opgevangen meiden en vrouwen is slachtoffer van eergerelateerd geweld, van huwelijksdwang en/of achterlating, of wordt hiermee bedreigd. Van de cliënten is 90% lichamelijk mishandeld, 100% is geestelijk mishandeld. Soms is er ook sprake van incest of ander seksueel misbruik.

De medewerkers van Eva zijn attent op het gedrag en de veiligheid van de meiden en vrouwen. Zij brengen structuur in hun leven en kijken met hen naar hun toekomst: wat zijn je plannen en wat wil je met je ouders? Met je man? Met name in de eerste fase van de opvang zijn, met het oog op de veiligheid, de regels heel streng (mobieltje inleveren, geen internet en niet naar buiten). De medewerkers bekijken binnen een week met de cliënte of bemiddeling met de ouders of familie mogelijk is. Het Landelijke Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld (LEC EG) van de politie maakt meestal eerst een risicoanalyse van de casus. Mede op basis hiervan wordt de verdere aanpak bepaald.

De meiden en vrouwen krijgen een zogenaamde “regenboogtherapie”. Ze leren nadenken over hun individuele mening en gevoelens, en hierover te praten. Dit is iets dat ze voorheen nooit hebben geleerd. Ook leren de meiden en vrouwen hoe ze kunnen samenleven met hun ouders, zonder met zichzelf, of met hun ouders in conflict te komen. Ook biedt Eva hen ‘agressieregulatie therapie’. Cliënten kunnen zo lang blijven als nodig is.

Wat maakt dit project tot een goede praktijk?

Eva is een succes omdat de veiligheid van de meisjes en vrouwen voorop staat. Eva probeert in eerste instantie haar cliënten terug te laten keren naar de eigen omgeving, zodat zij niet alle schepen achter zich verbranden na de opname. De pilot beschikt over voldoende geld om de opvang te ontwikkelen en te laten draaien, en om deskundigheidsbevordering te organiseren. Daarnaast zijn de afspraken met de regionale ketenpartners huiselijk geweld (vooral politie, Steunpunt Huiselijk Geweld, Bureau Jeugdzorg) van groot belang om de noodzakelijke snelle werkprocedures te realiseren. Tenslotte is het vermogen om te leren van de gemaakte fouten, van zowel de eigen als de andere instellingen, en om deze fouten een volgende keer te voorkomen, van wezenlijk belang voor succes.

Website

Uitvoerende organisaties

Stichting Kompaan en De Bocht in Goirle, organisatie voor hulpverlening bij complexe vragen rond
opvoeden, opgroeien en veiligheid
Tilburgseweg 184
5051 AN Goirle
Postadres:
Postbus 10139
5000 JC Tilburg
T 013 530 94 00
 

Land

Nederland

Contact

Stichting Kompaan en de Bocht
afdeling Tilburg
T 013 543 30 73