Opvang voor ouderen zonder indicatie om mantelzorg te ontlasten

Dagopvang Zonnehuisgroep Noord, Groningen

Zonnehuisgroep Noord, een organisatie voor welzijn, wonen en zorg in noordoost en west Groningen, biedt niet-geïndiceerde dagopvang voor ouderen met respijteffect voor mantelzorgers.

Niet-geïndiceerde dagopvang met respijteffect

Zonnehuisgroep Noord, een organisatie voor welzijn, wonen en zorg in noordoost en west Groningen, biedt niet-geïndiceerde dagopvang voor ouderen met respijteffect voor mantelzorgers. Zonnehuisgroep Noord signaleerde dat 55-plussers tussen de wal en het schip vielen: specifiek als het gaat om ouderen die niet in aanmerking komen voor een indicatie, maar wel ondersteuning nodig hebben. Hun mantelzorgers vangen veel zelf op, en dat is soms te veel. Als degene voor wie zij zorgen een dag per week in de buurt terecht kan, geeft hen dat wat lucht in de dagelijkse zorg.

Nienke Drewes, beleidsadviseur: ‘Deze ouderen maken doorgaans geen gebruik van de reguliere welzijnsactiviteiten en komen tegelijkertijd niet in aanmerking voor een indicatie voor begeleiding of dagopvang. Dit betekent dat de mantelzorgers van deze ouderen veel zorg zelf verlenen en dat drukt soms zwaar op de thuissituatie. Deze dagactiviteit kan dan voor beiden een mooie oplossing zijn’.

Dagopvang door vrijwilligers

Zonnehuisgroep Noord biedt opvang voor een dag per week van half 10 tot 4 uur, op drie verschillende locaties in de provincie Groningen. Per locatie zijn gemiddeld zes vrijwilligers actief. Daarnaast is er voor iedere groep 4 uur per week een professional beschikbaar om de vrijwilligers te ondersteunen. De vrijwilligers doen veel zelf: de roosters maken, activiteiten zoeken in overleg met de deelnemer, contact met cliënten, mantelzorgers en professionals onderhouden.

Er wordt gezamenlijk koffie gedronken, er worden uitstapjes gemaakt, samen gekookt en er zijn zeer diverse activiteiten. Op de locaties kunnen de bezoekers ook meedoen met het reguliere activiteitenaanbod. De groepen bestaan uit ongeveer dertien cliënten. Zowel cliënten als mantelzorgers zijn positief over de dagopvang. Voor cliënten geldt dat zij op deze manier langer thuis kunnen blijven wonen en voor mantelzorgers geldt dat zij even een moment los zijn van de zorg (respijtzorg).

Werving en ondersteuning van vrijwilligers

Vrijwilligers worden geworven via de lokale krant, het vrijwilligersinformatiepunt en de locaties waar de dagbesteding plaatsvindt. Met potentiële vrijwilligers wordt gesproken over de functie. Elk jaar is er een trainingsdag. Vrijwilligers geven zelf aan waar ze ondersteuning bij nodig hebben. Zo volgden zij op verzoek de cursus ‘omgang met weerstand’.

Website

www.zonnehuisgroepnoord.nl

Contactpersoon

Nienke Drewes, beleidsadviseur Zonnehuisgroep