Oude IJsbaan Deventer krijgt groene en sociale functie

praktijkvoorbeeld - 16 april 2011

Het al jaren braakliggende terrein van de oude ijsbaan in Deventer kreeg steeds maar geen bestemming. Het College van B en W willen het terrein daarom tijdelijk een groene en sociale functie geven. Cambio buurtbeheer, Transition Town Deventer en Ingenieursbureau OBB zijn samen met de gemeente aan de slag gegaan om het terrein voor buurtbewoners aantrekkelijk te maken en tal van activiteiten te organiseren.

Wat is het project?

Sinds het voorjaar van 2011 is de projectgroep bestaande uit Cambio buurtbeheer, Transition Town Deventer, Ingenieursbureau OBB en gemeente Deventer aan de slag gegaan met de herinrichting van het terrein. Voor alle bewoners van Deventer moet het mogelijkheden bieden om elkaar meer te ontmoeten en meer gebruik te maken van het groen. Bewoners en geïnteresseerden worden nadrukkelijk uitgenodigd mee te denken over activiteiten en een bijdrage daaraan te leveren. Het terrein behoudt deze functie voor tenminste de komende vier jaar.

Wat levert het op?

De oude ijsbaan wordt omgetoverd tot een buurtontmoetingsplek, met veel aandacht voor eetbaar groen en waarbij goede struin- en ontdekspeelplekken worden gecreëerd. Op die manier biedt het voor alle omwonenden en stadgenoten een aantrekkelijk aanbod. Bewoners zelf krijgen ruim de gelegenheid zelf activiteiten op te zetten.

Hoe werkt het project?

Om het terrein de komende jaren een groene en sociale functie te geven is de projectgroep aan de slag gegaan met de herinrichting van het terrein. Er zijn verschillende gebruikerszones ingericht die op een natuurlijke wijze in elkaar overlopen. Deze zones bieden ruimte voor (buurt)moestuinen, een fruitboomgaard, spelen in een natuurlijke omgeving en voor het organiseren van een breed scala aan (ruimtevragende) activiteiten en evenementen. De komende tijd worden nog meer elementen toegevoegd, bijvoorbeeld een amfitheater, een fietscrossbaan en een wandel- en doe parcours.

Het beheer van het terrein ligt in handen van Cambio buurtbeheer. Cambio verzorgt onder andere werktoeleidings- en activeringstrajecten en kan op deze manier werk genereren voor haal doelgroep. Ook is de Deventer Schoon Familie (in handen van Cambio buurtbeheer) zijdelings betrokken. Deventenaren kunnen zelf bijdragen aan een schone buurt en worden ook ingeschakeld bij de Oude IJsbaan.

Wat zijn de succesfactoren?

Bewoners zijn elkaar vaker en meer gaan ontmoeten. Door het vele bezoek aan de oude ijsbaan is er daardoor ook dagelijks toezicht. De samenwerkende partijen hebben zichtbaar de handen ineen geslagen: zij willen echt wat doen en voeren zelfs een deel van het project uit vanuit maatschappelijk ondernemerschap. De combinatie van sociale en zakelijke expertise van de verschillende partijen zorgt voor verrassend veel synergie.

Knelpunten die genoemd kunnen worden zijn de benodigde vergunningen bij de gemeente en het groot genoeg houden van de actieve groep betrokkenen.

Met wie wordt samengewerkt?

Het initiatief lag bij gemeente Deventer. De projectgroep bestaat uit Ingenieursbureau OBB, Cambio buurtbeheer, Transition Town Deventer en de gemeente. De gemeente is specifiek verzocht actief deel te nemen in de projectgroep. Op die manier kan vaak veel sneller gehandeld worden als het gaat om bijvoorbeeld voorwaarden of vergunningen. Financiering is deels afkomstig vanuit gemeente Deventer. Daarnaast is de projectgroep bezig een stichting te vormen om in aanmerking te komen voor subsidies in het kader van wijkaanpak. Ook zijn er veel sponsoren betrokken bij de oude ijsbaan.

Iets voor u?

Braakliggende terreinen bieden uitstekende mogelijkheden om een -tijdelijk- groene invulling te geven. Uiteraard is hier wel de benodigde toestemming voor vereist. De gemeente als partner in plannen en ideeën is hierbij dan ook onmisbaar. Daarnaast moet het project zelf een duidelijke trekker krijgen, bijvoorbeeld zoals in het voorbeeld van Deventer in de vorm van een projectgroep

Website

Looptijd

Start: 1/04/2011

Einde: 31/12/2014

Uitvoerende organisaties

- Gemeente Deventer
- Cambio Buurtbeheer
- Ingenieursbureau OBB. Specialisten in Speelruimte
- Transition Towns Deventer

Plaats

Deventer

Provincie

Overijssel

Land

Nederland

Contact

Marcel Ellen
Projectmedewerker Cambio buurtbeheer
T 0570 622 210
E: m.ellen@cambio.nl
www.cambiodeventer.nl

Elske Oost
Speelruimtespecialist bij Ingenieursbureau OBB
T 0570 616 005
E: elske@obb-ingenieurs.nl
Bekijk meer informatie over de oude ijsbaan in Deventer op www.deoudeijsbaan.nl.