Ouders in actie

Ouders met elkaar in contact brengen over opvoedvragen? ‘Ouders in actie’ maakt onderlinge steun bij het opvoeden mogelijk.

Wat is ’Ouders in actie’?

‘Ouders in actie’ maakt dat ouders onderling steun organiseren aan andere ouders uit hun eigen kring. Vaak gaat het om mensen met een zelfde culturele achtergrond, maar de kring kan ook breder zijn. De ‘Ouders in Actie’ hebben de beschikking over een breed scala aan opvoedthema’s en werkvormen waarmee ze bijeenkomsten vormgeven. Het is een informele wijze van opvoedingsondersteuning. Ouders ontmoeten elkaar thuis of op een vertrouwde ontmoetingsplek zoals kerk, moskee of vereniging. Omdat het gaat om ouders uit de kring van de vrijwilliger, ontstaat er snel een vertrouwde sfeer van gelijkgestemde opvoeders.

Wat levert het op?

Gesprekken tussen ouders onderling vormen de meest basale vorm van opvoedingsondersteuning, die kan voorkomen dat opvoedvragen uitmonden in opvoedproblemen en opvoedstress. De ‘Ouders in Actie’ bereiken ouders die vaak geen gebruik maken van de reguliere opvoedingsondersteuning. Indien nodig worden ouders gestimuleerd om gebruik te maken van professionele hulp of ondersteuning.

Hoe werkt ‘Ouders in actie’?

Een consulent van Stichting de Meeuw zoekt contact met een zelforganisatie in een stad en introduceert het project in de (deel)gemeente en bij de relevante organisaties voor opvoedingsondersteuning, zoals het CJG, een wijkpedagoog of opvoedsteunpunt. Vervolgens traint de consulent vrijwillige ouders als ‘Ouder in actie’. Stichting de Meeuw reikt opvoedthema’s aan met eenvoudig uit te voeren werkvormen. De ‘Ouders in Actie’ werven andere ouders uit hun eigen netwerk binnen de zelforganisatie en organiseren vervolgens ouderbijeenkomsten. Dagelijkse vragen en zorgen over de opvoeding worden besproken en ouders geven elkaar advies. Ouders die dat nodig hebben worden op weg geholpen naar hulpverleningsinstanties.

Wat zijn de succesfactoren?

Omdat de bijeenkomsten thuis bij iemand van de eigen gemeenschap of op een vertrouwde plek worden georganiseerd, is de drempel laag. De drempel is ook laag doordat het gesprekken tussen ouders onderling zijn, en ze dus geen officieel karakter hebben. Maar waarschijnlijk is de belangrijkste succesfactor dat ouders het ontzettend leuk en prettig vinden om op deze manier met elkaar over opvoeding te praten. Het is een onderwerp dat hen allemaal bezighoudt maar waar ze toch zelden op zo’n manier over praten. Door ervaringen te delen, voelen ouders zich gesteund door anderen, en deze steun sterkt hen in hun taak.

Met wie wordt samengewerkt?

Stichting de Meeuw werkt in dit project samen met zelforganisaties, CJG’s, GGD, en andere organisaties die opvoedondersteuning bieden.

Iets voor u?

Wilt u initiatieven starten waarbij ouders elkaar informeel ondersteunen bij het opvoeden? Bij Stichting De Meeuw kunt u terecht voor meer informatie.

Looptijd

Doorlopend

Uitvoerende organisaties

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond
Westblaak 171
3012 KJ Rotterdam
Hoofdkantoor: 010 - 44 44 600
Opvoedlijn: 010 - 20 10 110 (voor specifieke vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien)
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/oudersinactie/

Land

Nederland

Contact

Marjon Schagen, projectleider
Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond
Westblaak 171, 3012 KJ Rotterdam
Postbus 3074, 3003 AB Rotterdam
T 06 23 51 41 49
T 010 444 46 00 (Receptie)
E m.schagen@cjgrijnmond.nl

Marijke van Dongen, projectleider
Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond
Westblaak 171, 3012 KJ Rotterdam
Postbus 3074, 3003 AB Rotterdam
T 06 52 74 99 24
T 010  444 46 00 (Receptie)
E m.zee@cjgrijnmond.nl