Ouders van autistische kinderen netwerken op maat

Maatjeswerk Autisme

Maatjeswerk Autisme is een sociaal netwerk voor en door ouders van kinderen met autisme, ADHD of aanverwante kwetsbaarheden. Naast aanspreekpunt, kenniscentrum, en platform voor iedereen die met deze doelgroep te maken krijgt, wil het een spreekbuis zijn naar gemeenten en regionale overheden.

Stichting Maatjeswerk is een oudernetwerk waar ouders elkaar een luisterend oor bieden en ervaring en kennis delen. Door het samenbrengen van kennis en ervaring ontstaat een kenniscentrum op het gebied van autisme en aanverwante kwetsbaarheden. De naam ‘Maat(jes)werk’ is gekozen om als stichting uit te dragen dat de ondersteuning voor de doelgroep maatwerk behoeft

Wat levert Maat(jes)werk op?

  • Lotgenotencontact
  • Belangenbehartiging: Spreekbuis/platform naar gemeenten en andere regionale overheden
  • Versterking eigen kracht ouders
  • Onafhankelijke Cliëntenondersteuning

Hoe werkt Maat(jes)werk

Maatjeswerk organiseert ongeveer 6 keer per jaar maatjeswerkavonden plaats. Op deze avonden wordt op informele wijze ervaringen en informatie uitgewisseld, vaak met medewerking van deskundigen vanuit diverse organisaties. Daarnaast organiseren ze workshops,  lezingen en trainingen zelfregie. Eens per jaar organiseren zij de Barneveldse Autismeweek. Ze nemen zoveel mogelijk deel aan overleg met ambtenaren uit het sociaal domein, werkgroepen (WMO) en  informatie- en kennisbijeenkomsten. Zij communiceren de behoeften van de achterban naar onder andere lokale en regionale overheden.

Met wie wordt er samengewerkt?

Centrum voor Jeugd en Gezin: CJG Barneveld, CJG Scherpenzeel, CJG Veenendaal. Ze zijn aangesloten bij Netwerk Ouderinitiatieven (NWOI). En werken ook samen met stichting W.O.O.N te Nijkerk, Stichting Jeugdkans te Barneveld, Welzijn Barneveld, Zorgbelang Gelderland, Samen Sterk te Ede, Samenwerkingsverband Autisme Gelderland, Iederin, MAEXchange.

Website

http://www.maatjeswerkautisme.nl

Uitvoerende Organisatie

Stichting Maatjeswerk Autisme
Kleinmansbeek 12
3772 TW Barneveld
E info@maatjeswerkautisme.nl

Contact

  • Erica van Everdingen (voorzitter)
  • Rob van Everdingen (secretaris)