Outreachende hulpverlener wekt vertrouwen van zorgmijders

Team Bemoeizorg Tilburg

Het Team Bemoeizorg gaat naar ‘zorgwekkende zorgmijders’ toe in hun eigen leefomgeving. Denk aan mensen met ernstige psychiatrische, psychosociale of verslavingsproblematiek, die vaak in een slechte lichamelijke toestand verkeren. Het team bouwt aan vertrouwen, met als doel passende hulpvormen voor hen te vinden.

Wat levert het Team Bemoeizorg op?

Door de specifieke aanpak van het team komen de medewerkers ‘achter de voordeur’: ze maken contact met kwetsbare mensen. Doel is om een aanvaardbare leefsituatie tot stand te brengen voor de zorgmijder en de mensen in zijn omgeving. Het team maakt op een informele, respectvolle manier contact en vindt uiteindelijk passende zorg voor hem.

Hoe werkt het Team Bemoeizorg Tilburg?

Meldingen komen telefonisch of via de website binnen bij Team Bemoeizorg. Het team stelt vervolgens vast welke teamleden het meest geschikt zijn voor deze casus en vertelt dit ook aan de melder. Vervolgens zoeken twee teamleden de zorgwekkende zorgmijder op. Dit lukt niet altijd meteen. Het maken van contact, de kennismaking en het opbouwen van vertrouwen gebeurt uitermate zorgvuldig. Door hiervoor de tijd te nemen en te investeren in contact wil het Team Bemoeizorg bereiken dat de zorgmijder zijn hulpvraag formuleert. Dan kan hij samen met de bemoeizorgmedewerker bekijken wat voor hem passende ondersteuning of zorg kan zijn.

De medewerkers van het team brengen elk hun eigen expertise en specialisme in vanuit diverse zorginstanties. Hierdoor kan het Team Bemoeizorg contact leggen met mensen met uiteenlopende vragen en problematiek, ook als deze mensen wantrouwend zijn en geen contact willen met hulpverleners.

Wat zijn de succesfactoren?

De belangrijkste factoren die het succes bepalen van Team Bemoeizorg Tilburg zijn:

  • De expertise van de professionals: hun ruime ervaring en specifieke deskundigheid.
  • Het team maakt deel uit van het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant. Dit geeft Team Bemoeizorg Tilburg een duidelijk herkenbare plek en zorgt voor optimale samenwerking.
  • Het stevige netwerk van kernpartners. De medewerkers zijn in dienst bij een van deze partners en hebben een goede samenwerkingsrelatie met andere relevante samenwerkingspartners.

Met wie wordt samengewerkt?

De medewerkers van het Team Bemoeizorg Tilburg zijn in dienst bij een van de vijf partners:

  • GGD Hart voor Brabant;
  • Novadic-Kentron, Netwerk voor verslavingszorg;
  • SMO Traverse, Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant;
  • Amarant, dienstverlening voor mensen met een verstandelijke beperking;
  • GGz Breburg Groep.

Het team werkt samen met een psychiater uit de ggz, bijvoorbeeld om casuïstiek te bespreken of bij huisbezoeken. Andere partners zijn woningcorporaties, politie, gemeente, pastoraal werk, buurthuizen, maatschappelijk werk en huisartsen. Wanneer deze ‘schilpartners’ signaleren dat reguliere (eerstelijns) zorg niet volstaat, niet bereikt of zelfs gemeden wordt, kunnen zij het Team Bemoeizorg Tilburg inschakelen.

Iets voor u?

Dit praktijkvoorbeeld is iets voor u als u in contact wilt komen met mensen die kwetsbaar zijn en zelf de juiste vorm van hulp niet kunnen vinden. Het laat zien welke factoren belangrijk zijn om dit voor elkaar te krijgen.

Website

www.bemoeizorgtilburg.nl

Looptijd

Gestart in 2008.

Uitvoerende organisatie

Team Bemoeizorg Tilburg

Downloads:

De-effecten-van-bemoeizorg.pdf 735.63 KB

Good-practice-team-bemoeizorg-tilburg.pdf 3.54 MB

Artikel-team-bemoeizorg-tilburg.pdf 144.77 KB