Parent Link Centres

praktijkvoorbeeld - 10 mei 2004

In Canada bestaan sinds 2004 Parent Link Centres, vergelijkbaar met de Nederlandse Centra voor Jeugd en Gezin. Bij deze centres kunnen ouders terecht voor opvoedondersteuning, het ontmoeten van andere ouders en voor het, samen met hun kinderen, deelnemen aan leerzame en gezellige activiteiten.

Wat zijn Parent Link Centres?

De Parent Link Centres zijn een initiatief van lokale overheden in Canada. Ze richten zich primair op het ondersteunen van ouders in hun rol, het versterken van opvoedvaardigheden en het voorkomen en signaleren van problemen. Ouders kunnen bij deze centra terecht voor informatie over andere activiteiten binnen de gemeente, ontmoeten er andere ouders en gezinnen en kunnen samen met hun kinderen deelnemen aan leerzame activiteiten. Daarnaast richten de centra zich ook op bevordering van informele steun tussen ouders en het bevorderen van een ‘sense of belonging’.

Wat levert het project op?

De centra bieden ouders een laagdrempelige voorziening waar zij gemakkelijk toegang hebben tot een uitgebreid aanbod aan informatie en steun. Daarnaast worden zij actief betrokken bij activiteiten. Ouders zijn daardoor niet alleen ontvangers van de voorzieningen, maar ook adviseur, vrijwilliger én aanbieder. Dat maakt dat ouders zich actief inzetten voor elkaar en dat informele sociale netwerken gemakkelijk ontstaan.

Hoe werken de Parent Link Centres?

De Parent Link Centres zijn te vergelijken met de Nederlandse Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Ouders en andere opvoeders kunnen er dagelijks terecht voor opvoedingsondersteuning en activiteiten. Het accent ligt echter, anders dan bij CJG’s, op gezelligheid en plezier. Dit maakt de activiteiten laagdrempelig en bevordert het leggen van onderlinge contacten.

De activiteiten van de Parent Link Centres kennen een grote diversiteit. Voorbeelden zijn opvoedcursussen voor ouders, ouder-kind speelochtenden, onderhouden van een gezamenlijke moestuin in de wijk, interactieve groepen van ouders die ervaringen uitwisselen en opvoedthema’s bespreken, pyjamaparty’s met film en pizza en deelname aan regionale burendagen.

Wat zijn de succesfactoren?

De oprichting van de Parent Link Centres vindt altijd plaats in samenwerking met lokale partners. Hierdoor zijn de medewerkers binnen de Parent Link Centres goed geïnformeerd over bestaande lokale initiatieven en programma’s. Andere succesfactoren zijn de erkenning van de krachten en talenten van de ouders binnen de centra en het accent op plezier en gezelligheid.

Met wie wordt samengewerkt?

Een Parent Link Centre wordt altijd opgezet in samenwerking met lokale partners. Voorbeelden zijn gezondheidscentra, welzijnsinstellingen, sportverenigingen of plaatselijke bibliotheken.

Iets voor u?

Bent u verantwoordelijk voor de CJG-ontwikkeling in uw gemeente en bent u geïnspireerd door deze Canadese aanpak? Kijk dan op www.parentlinkalberta.ca voor meer informatie.

Website

Uitvoerende organisaties

Parent Link Alberta
www.parentlinkalberta.ca

Contact

Parent Link Centre
E hs.communications@gov.ab.ca
T 001 780-422-3004