Particuliere Vervoersdienst

De methode Particuliere Vervoersdienst biedt kwetsbare ouderen betaalbaar particulier vervoer aan, inclusief begeleiding. Met als doel de mobiliteit en de veiligheidsgevoelens van deze ouderen te verbeteren en eenzaamheid onder hen te verminderen.

Methodebeschrijving-particuliere-vervoersdienst.pdf 571.06 KB

Uit de evaluatie door de uitvoerders blijkt dat de doelgroep bereikt wordt met de vervoersdienst. Het koppelen van vrijwillige chauffeurs aan een oudere verloopt over het algemeen soepel. Daarnaast heeft ongeveer een derde van de nieuwe gebruikers gebruik gemaakt van het aanbod van een huisbezoek van een ouderenadviseur. Gebruikers geven zelf aan dat zij tevreden zijn over de vervoersdienst. Bijna alle gebruikers noemen dat zij het fijn vinden dat de chauffeurs op tijd komen, dat zij de begeleiding als prettig ervaren en dat de sfeer tijdens de ritten goed is.

Doel

Het doel van de methode Particuliere Vervoersdienst is het verbeteren van de mobiliteit en de veiligheidsgevoelens van kwetsbare ouderen en het verminderen van eenzaamheid onder hen, door hun betaalbaar particulier vervoer, inclusief begeleiding aan te bieden.

Daarnaast zijn er drie subdoelen:

  • het signaleren van de behoefte aan andere vormen van hulp onder de deelnemers
  • het bieden van aandacht en een luisterend oor aan de deelnemers
  • het attenderen van de deelnemers op mogelijkheden voor sociaal contact.

Doelgroep

Tot de doelgroep van de Particuliere Vervoersdienst behoren kwetsbare ouderen (65-plussers) die, vanwege gezondheids- en/ of mobiliteitsbeperkingen, behoefte hebben aan vervoer met begeleiding, maar geen gebruik kunnen maken van reguliere vervoersvoorzieningen. In de praktijk blijkt de meeste behoefte te bestaan aan vervoershulp bij het boodschappen doen en bezoek aan artsen, ziekenhuizen en familie.

Aanpak

De kern van de Particuliere Vervoersdienst is het bemiddelen tussen aan de ene kant ouderen met een vervoersvraag en aan de andere kant buurtgenoten die deze ouderen op vrijwillige basis
willen begeleiden en met hun eigen auto willen vervoeren. De vrijwillige medewerkers van de Particuliere Vervoersdienst werven zowel deze vrijwillige chauffeurs als de ouderen met een vervoersvraag. Vervolgens zoeken zij een passende match tussen de ouderen met een vervoersvraag en de beschikbare vrijwillige chauffeurs.
De vrijwillige chauffeurs bieden, naast het vervoer, ondersteuningshulp die relatief licht van aard is. Voorbeelden daarvan zijn: het geven van een ondersteunende arm, het dragen van zware boodschappen en het begeleiden op de locatie van bestemming.
Organisaties die een Particuliere Vervoersdienst willen opzetten, stellen eerst een projectcoƶrdinator aan. De stichting Welzijn Innovatiegroep Nederland (WIN) begeleidt deze persoon met behulp van een handleiding stapsgewijs bij het opzetten van de Particuliere Vervoersdienst.

Uitvoerende organisaties

De methode Particuliere Vervoersdienst is bedoeld voor organisaties die diensten voor ouderen organiseren, zoals (brede) welzijnsorganisaties, ouderenbonden en ouderenwerk.

Ontwikkelaar
Stichting Welzijn Innovatiegroep Nederland (www.stichtingwin.nl)
Harry Wassenaar
info@stichtingwin.nl
070 364 66 61

Onderzoek

De implementatie van de Particuliere Vervoersdienst is in 2011 door de uitvoerder zelf geƫvalueerd (Ceulemans, 2011). Uit deze evaluatie komt naar voren dat de primaire doelgroep bereikt wordt. De deelnemers zijn gemiddeld 81 jaar oud en hebben zich vooral aangemeld vanwege hun mobiliteitsproblemen, soms in combinatie met angst om alleen naar buiten te gaan, slechtziendheid of cognitieve problemen. Het koppelen van een vrijwillige chauffeur aan een oudere verloopt over het algemeen soepel, omdat de chauffeurs vaak grote delen van de week beschikbaar zijn.
Ongeveer een derde van de nieuwe gebruikers heeft in 2011 gebruik gemaakt van het aanbod van een huisbezoek van een ouderenadviseur.
Naar de praktijkervaringen van gebruikers van de Particuliere Vervoersdienst heeft in 2011 een belronde plaatsgevonden onder acht gebruikers (Welzijn Scheveningen, 2012). Hieruit komt naar voren dat de gebruikers tevreden zijn over de vervoersdienst. Bijna alle gebruikers noemen dat zij het fijn vinden dat de chauffeurs op tijd komen, dat zij de begeleiding als prettig ervaren en dat de sfeer tijdens de ritten goed is.

Samenvatting werkzame elementen

  • De dienst is eenvoudig in gebruik en gemakkelijk toegankelijk (onder andere door het lage tarief), waardoor gebruikers gemakkelijker de deur uit kunnen en sociale contacten kunnen onderhouden.
  • De dienst sluit aan bij de behoefte van ouderen aan een vervoersvoorziening met persoonlijke begeleiding (onder andere het bieden van aandacht en een luisterend oor).
  • Deelnemers worden geattendeerd op mogelijkheden voor sociaal contact.
  • Er wordt een passende match tot stand gebracht tussen ouderen met een vervoersvraag en beschikbare vrijwillige chauffeurs.
  • Door te focussen op het ontwikkelen en het benutten van kwaliteiten van de vrijwilligers, krijgen zij vertrouwen, zijn zij loyaal en voelen zij zich verantwoordelijk voor het goed functioneren van de vervoersdienst.