Persoonlijke begeleiding kan bijstandsgerechtigde aan werk helpen

Pilot Huis-aan-huis aan het werk (HHW) in Den Haag

13 januari 2016

Medewerkers van de gemeente Den Haag komen thuis bij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij bieden hen een begeleidingstraject dat hen stimuleert activiteiten buitenshuis of betaald werk te vinden. In een aantal gevallen lukt dat.

Wat levert dit HHW-begeleidingstraject op?

Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat 5% van de mensen die meededen aan de pilot een betaalde baan vond. 13% meer deelnemers bereikten een grotere mate van maatschappelijke participatie dan in een vergelijkbare groep van niet-deelnemers. Misschien wel het belangrijkste aspect van de HHW-pilot is dat je mensen in een complexe situatie kunt ondersteunen bij het vinden van werk of andere activiteiten. En dan blijken zij meer te kunnen dan ze soms zelf verwachten.

Wat is Huis-aan-huis aan het werk?

Medewerkers van de gemeente Den Haag bezoeken burgers thuis en begeleiden hen persoonlijk om activiteiten buitenshuis te vinden, of betaald werk. Deze opzet draaide als pilot in de Haagse Schilderswijk, vooral bij huishoudens die langer dan drie jaar een bijstandsuitkering ontvingen.
Specifiek voor de HHW-aanpak is:

  • samenwerking met lokale partijen in de wijk;
  • langdurige aanpak;
  • deelnemers en begeleiders hebben vaak contact;
  • outreachend, huis-aan-huis bezoek;
  • maatwerk, focus op wensen en talenten van de deelnemers;
  • speciaal getrainde consultants;
  • deelnemers verplichten zich tot een inspanning met een contract.

Met wie wordt er samengewerkt?

  • Gemeente Den Haag
  • Trimbos Instituut
  • PROGRESS (European Union Programme for Employment and Social Solidarity)

Iets voor u?

Wilt u uitkeringsgerechtigden activeren naar meer participatie? Dan is HHW wellicht iets voor u.

Looptijd

Eind 2012 gestart.

Uitvoerende organisaties

Contactpersonen

Downloads

Factsheet-Door-to-Door-Social-Inclusion-in-a-multi-ethnic-problem-neighbourhood.pdf 602.38 KB

Huis-aan-huis-aan-het-werk-effectrapportage.pdf 893.3 KB