Persoonlijke coaching voor iedere dakloze

Zwolle Actief geeft het leven van dak- en thuislozen een slinger

11 februari 2016

Zwolle Actief heeft persoonlijke coaches voor dak- en thuislozen. Deze ondersteuning op maat gaat uit van hun unieke talenten en mogelijkheden. Zo zijn deelnemers actief bij wijkcentra of ondernemers in de stad. Een mooi voorbeeld van sociale inclusie.

Wat levert de persoonlijke coaching op?

 • Zwolle Actief stimuleert met de aanpak maatschappelijke participatie van de dak- en thuislozen, juist door geen aparte voorziening te maken.
 • Doordat de deelnemers aan de slag gaan, ontstaat er ook op andere gebieden beweging, bijvoorbeeld op het terrein van financiën, wonen en verslaving.
 • Meer dan de helft van de deelnemers heeft één of meer stappen gezet op de zelfredzaamheidsmatrix. Voor een aantal deelnemers heeft het traject een betaalde baan opgeleverd. En voor tweederde heeft het werkervaring opgeleverd.
 • Zwolle heeft geen dagopvang meer en bespaart daarmee veel kosten, aan bijvoorbeeld een gebouw, personeel en exploitatie. In de nachtopvang van Zwolle is minder bezetting dan voor de start van het project. Het idee leeft dat Zwolle Actief hier een enorme bijdrage aan heeft geleverd. Deelnemers die een betaalde baan krijgen maken geen aanspraak meer op een uitkering, ook dit bespaart de gemeente kosten.
 • In tegenstelling tot reguliere hulpverleners hoeven de activeringscoaches slechts minimaal te registreren.

Hoe werkt de persoonlijke coaching van Zwolle Actief?

Het project is een ware omslag in het aanbod van dagactiviteiten van dak- en thuislozen. Hoe Zwolle Actief dit doet? In plaats van dagopvang krijgt iedere dakloze deelnemer persoonlijke coaching. De activeringscoaches werken in een zelforganiserend team. Een stuurgroep houdt de koersvastheid van het team in de gaten. De coaches maken samen met de deelnemers een traject op maat voor een daginvulling die bij hen past. Zwolle Actief gebruikt hierbij bestaande werk- of activeringsplekken en betrekt ondernemers in de stad.

Maatwerk is leidend. Zwolle Actief wil dat iedere dak- en thuisloze het maximale uit zichzelf haalt. Wat zijn zijn unieke wensen, talenten en mogelijkheden? Deelnemer en coach ontwerpen samen een maatwerktraject en organiseren dit zoveel mogelijk bij lokale ondernemers. Dit maatwerk noemt Zwolle Actief slingers, omdat het letterlijk een slinger geeft aan het leven van deze mensen. Een onderdeel van zo’n slinger is bijvoorbeeld een actieve bijdrage van de deelnemer in een wijkcentrum.

Wat zijn de succesfactoren?

 • De coaches werken volgens de Presentbenadering: Present brengt groepen die zich incidenteel willen inzetten in contact met mensen die hulp nodig hebben. Meer over Present leest u op deze pagina.Juist het informele contact werkt bij de aanpak, met tijd en aandacht voor de deelnemers. Coaches gaan ongedwongen in gesprek en vragen de dak- en thuislozen wat ze echt graag zouden willen. Dit levert vaak heel diverse werkplekken op voor de deelnemers.
 • De activeringscoaches hebben competenties die horen bij een zelforganiserend team: ondernemend, samenwerkend, geduldig en bevlogen.

De samenwerkingspartners

Zes partijen hebben voor Zwolle Actief hun kennis, competenties, ervaring, aspiratie en infrastructuur gebundeld in een collectief:

 • Dimence
 • Leger des Heils
 • LIMOR
 • RIBW Groep Overijssel
 • Tactus
 • Travers Welzijn

Financiering

Zwolle Actief krijgt subsidie van de gemeente Zwolle voor de dagactivering van dak- en thuislozen.

Website

www.zwolleactief.nl

Looptijd

Gestart op 1 januari 2014

Uitvoerende organisatie

Zwolle Actief
Twitter @Zwolle_Actief

Contactpersoon

Glenda Huisjes
Regiomanager LIMOR en tevens penvoerder Zwolle Actief
E info@zwolleactief.nl