Placemaking

praktijkvoorbeeld - 15 april 2014

Placemaking is een effectieve participatiemethodiek om burgers te betrekken bij het creëren van succesvolle openbare ruimtes.

Wat is Placemaking?

Placemaking is een methodiek om de gebruikers van een ruimte actief te betrekken bij de ontwikkeling van hun leefomgeving. Het gaat uit van de behoeften en visies van de gebruikers en maakt deze aan de hand van een model (de Amerikaanse methodiek van het Project for Public Spaces) inzichtelijk en concreet. Aangevuld met de expertise van een ontwerper creëert men als deskundige gemeenschap een succesvolle openbare ruimte zoals plein, straat of park.

Wat levert het op?

Succesvolle openbare ruimtes, deze hebben een positieve invloed op gezondheid, lokale economie, sociale cohesie en culturele ontwikkeling van een wijk.

Concrete resultaten van een Placemakingtraject zijn bijvoorbeeld:

 • programma van eisen voor de ontwerper/ architect voor de herinrichting van de ruimte;
 • beheersplan van de fysieke ruimte met participatie door de buurtbewoners of -gebruikers;
 • participatieplan voor de sociale kwaliteit van de openbare ruimte, b.v. toezicht houden;
 • activiteitenplan voor de openbare ruimte met participatiedeel door de buurtbewoners.

Minder tastbaar, maar evenwel ervaren bij de uitvoering van Placemaking:

 • een verbeterde relatie tussen burgers en gemeente;
 • een hogere waardering voor de openbare ruimte;
 • een aantrekkelijke woonomgeving met een positief effect op de woningmarkt, koop en huur;
 • tijdwinst bij inspraak- en bezwaarprocedures.

Hoe werkt Placemaking?

Elf uitgangspunten vormen de achterliggende visie van Placemaking:

 1. Gebruikers zijn de expert over het gebruik van de ruimte. Betrek ze vroegtijdig en continu.
 2. Je maakt samen een plek, niet een ontwerp.
 3. Vorm ondersteunt het gebruik en niet andersom.
 4. Je kunt het niet alleen, zoek samenwerking met betrokkenen.
 5. Men zegt altijd dat het niet kan, maar laat je niet stoppen.
 6. Je kunt al veel zien door te observeren.
 7. Ontwikkel een ambitieuze visie, maak korte- en langetermijndoelen.
 8. Maak dubbele functies en combinaties.
 9. Start met de bloemen, met ander woorden: kijk welke snelle en goedkope verbeteringen snel gedaan kunnen worden.
 10. Geld is niet de kwestie. Geld volgt visie. Kleinschalig is goedkoper. Samenwerking met partners biedt nieuwe mogelijkheden.
 11. Je bent nooit klaar, management en beheer vormen de sleutel.

Met wie wordt er samengewerkt?

In de volgende gemeenten hebben al placemaking trajecten plaatsgevonden waarbij is samengewerkt met de gemeente: Zoetermeer, Vlaardingen, Lansingerland, Barendrecht, Ridderkerk, Vlaardingen, Maassluis en Amsterdam

Wat zijn de succesfactoren?

De kracht van Placemaking is gelegen in de participatievorm en de achterliggende principes: de gebruikers ervaren eigenaarschap en verantwoordelijkheid, omdat ze al in een vroeg stadium kunnen meedenken en meebeslissen. Dat biedt tegelijk kansen op het gebied van beheer, onderhoud en programmering van openbare ruimten. Placemaking is geschikt om allerlei verschillende openbare ruimtes aan te pakken.

Iets voor u?

Als u als gemeente op zoek bent naar een manier om uw burgers te betrekken bij inrichting en onderhoud van openbare ruimtes, is dit wellicht iets voor u.

Website

Evaluatie

Klik hier voor de evaluatie Waardecreatie door Placemaking (pdf)

Looptijd

Vanaf 2009

Uitvoerende organisaties

JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling
Postbus 540
2800 AM Gouda
T 0182 547888
E info@jso.nl
www.jso.nl

Plaats

Zoetermeer, Vlaardingen, Lansingerland, Barendrecht, Ridderkerk, Vlaardingen, Maassluis en Amsterdam

Provincie

Zuid-Holland, Noord-Holland

Bereik

Lokaal