PlattelandsParlement

praktijkvoorbeeld - 28 april 2015
 

Het PlattelandsParlement is geen formeel parlement maar een direct gesprek van bewoners met bestuurders. Het geeft vorm aan kennis- en ideeënuitwisseling tussen beleid en praktijk, tussen overheden en burgers. Hierdoor worden krachten gebundeld. Het is voor beide partijen een kans om direct met elkaar in contact te komen. Burgers worden bewust gemaakt van hun kennis en ervaring en de mogelijkheid om deze (op een hoger schaalniveau dan het eigen dorp) in te zetten ter verbetering van het Nederlandse platteland.

Doel
De doelstelling van het parlement is het vergroten van de betrokkenheid en de invloed van de plattelandsbewoners op de plattelandsontwikkeling in Gelderland, Nederland en Europa. Het gaat er dus niet alleen om de overheid te beïnvloeden, maar ook om de plattelandsbewoners bewust te maken van de kennis en ervaring die ze hebben en daar gebruik van te maken.

Aanpak
Een PlattelandsParlement duurt één dag en bestaat uit diverse debatten, brainstorms en een slotdebat.

Regionale bijeenkomsten als voeding voor de landelijke bijeenkomst
‘Het’ PlattelandsParlement is eigenlijk een tweetrapsraket. Eerst worden de provinciale Plattelands-Parlementen georganiseerd. Deelnemers zijn actieve bewoners, verbonden aan dorpsbelangenorganisaties, sociale professionals die betrokken zijn bij dorpsontwikkeling en volks- vertegenwoordigers, vooral statenleden en gedeputeerden. De uitkomsten van de provinciale PlattelandsParlementen worden als voeding gebruikt voor het landelijke PlattelandsParlement. Daarnaast bereiden enkele commissies het landelijke PlattelandsParlement inhoudelijk voor. Op de dag van het landelijk PlattelandsParlement worden adviezen gepresenteerd aan Tweede Kamerleden over de verbetering van de economische, sociale en ruimtelijke kwaliteit van het Nederlandse platteland.

Regie
De regie ligt bij de organisator van het PlattelandsParlement: een provinciale vereniging voor kleine kernen, of landelijk het Netwerk Platteland in samenwerking met de Nederlandse Heidemij en de LVKK.

Ontwikkelaar
Netwerk Platteland (www.netwerkplatteland.nl), KNHM (www.knhm.nl) en de LVKK (www.lvkk.nl).

Onderzoek
Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten van het PlattelandsParlement.

Website