Praktische ondersteuning en goed gezelschap voor ouderen ontlast mantelzorgers

Goed gezelschap

2 maart 2016

Goed Gezelschap is een kleinschalige organisatie door en voor mensen in en rond Deventer, Zutphen, Lochem en Apeldoorn.

Gezelschap en praktische hulp voor ouderen

Goed Gezelschap is een kleinschalige organisatie door en voor mensen in en rond Deventer, Zutphen, Lochem en Apeldoorn die gezelschap of praktische hulp bieden aan ouderen, veelal met geheugenverlies. Ook familie, mantelzorgers of andere naasten kunnen hen inschakelen zodat zij even vrijaf hebben (respijtzorg).

Activiteiten Goed Gezelschap

De gezelschapsheren en -dames van Goed Gezelschap komen bij mensen thuis voor:

  • individuele begeleiding
  • organisatie van huishouden en zorg
  • praktische hand- en spandiensten
  • activering/dagbesteding
  • ondersteuning bij financiën en administratie

Daarnaast onderzoekt Goed Gezelschap de mogelijkheden voor een inloophuis in Deventer, geïnspireerd op het Odensehuis, dat breder toegankelijk is dan alleen voor mensen met geheugenproblemen.

Netwerk van zelfstandigen

Goed Gezelschap bestaat uit een netwerk van ongeveer tien gezelschapsdames en heren die als zelfstandige werken en als eenmanszaak ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Het zijn mensen met ervaring met ouderen en dementie. Zij komen bij de oudere thuis. Twee keer per jaar komt het netwerk bijeen voor het bespreken van casussen en scholing.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van de zorgvrager en variëren van 7 tot 25 euro per uur. Zorgvragers betalen het zelf of vanuit een PGB.

Website

www.goedgezelschap.info

Contactpersoon

Sophie Struik, oprichter en coördinator Goed Gezelschap.