Present zijn

praktijkvoorbeeld - 21 mei 2013

Vijf allochtone vrouwen van Marokkaanse en Turkse afkomst zijn getraind om signalen en knelpunten te achterhalen bij andere jonge allochtone vrouwen met schoolgaande kinderen in de stad Utrecht.

Wat is het project ’Present zijn’?

Vijf allochtone vrouwen van Marokkaanse en Turkse afkomst zijn getraind om signalen en knelpunten te achterhalen bij andere jonge allochtone vrouwen in de stad Utrecht. Zij hebben een grote groep allochtone vrouwen, van Marokkaanse en Turkse afkomst, benaderd met specifieke vragen van de gemeente en de GG&GD op bijvoorbeeld schoolpleinen en andere ontmoetingsplaatsen. De methode geeft antwoorden op vragen van de gemeenten en GG&GD Utrecht over de opvattingen van allochtone vrouwen met schoolgaande kinderen en de knelpunten die zij ervaren. De gemeente en de GG&GD Utrecht kunnen deze informatie gebruiken om hun (Wmo-)beleid te ontwikkelen.

Onderwerp

Ervaringen met en knelpunten ten aanzien van bepaalde beleidsthema’s, zoals Wmo-voorzieningen.

Doel

Mensen uit een bepaalde kwetsbare groep (Wmo watchers) worden geworven en getraind om anderen uit deze groep te benaderen met specifieke vragen van de gemeente. De gemeente gebruikt de informatie om hun Wmo-beleid verder te ontwikkelen. De aanpak wordt ook ingezet ter bevordering van maatschappelijke betrokkenheid van bepaalde kwetsbare groepen.

Context

‘Present zijn’ is oorspronkelijk ontwikkeld voor allochtone vrouwen met schoolgaande kinderen in de stad Utrecht en is ingezet door Wmo-beleidsmakers van de gemeente Utrecht. Het is ook bruikbaar voor de afdelingen sport, onderwijs, mantelzorg, jeugd, integratie en diversiteit. ‘Present zijn’ is een van de drie deelprojecten van het project Wmo watchers, dat in opdracht van en met steun van de provincie Utrecht is uitgevoerd door de WMO Adviesgroep, in samenwerking met de Stichting Cliëntenbelang Utrecht.

Effectiviteit

De effectiviteit van de methode is empirisch onderzocht via een eigen evaluatie van de uitvoerders. Uitkomsten van de evaluatie: De doelgroep wordt goed bereikt en de methode bevordert de maatschappelijke betrokkenheid van vrouwen. De in dit deelproject gehanteerde methode (het werven, trainen en begeleiden van jonge vrouwen uit de doelgroep die in hun directe omgeving signalen ontvangen en doorgeven) is werkzaam en naar de mening van de WMO Adviesgroep overdraagbaar. Verdere aanwijzingen zijn te vinden in het eindverslag op www.wmoadviesgroep.nl

Randvoorwaarden

Vanuit de organisatiezijde wordt verwacht dat er circa 4 uur per week voor professionele ondersteuning wordt vrijgemaakt. Bij de werving van Wmo watchers is de voortgang voor een groot deel afhankelijk van het netwerk van de projectleiders. De Wmo watchers hebben een specifieke training nodig.

Uitvoerende organisaties

Plaats

Utrecht

Provincie

Utrecht

Land

Nederland