Project Huiselijk geweld Malburgen

praktijkvoorbeeld - 1 mei 2007

Bewoners uit de wijk Malburgen (Arnhem) zijn opgeleid tot vertrouwenspersoon en worden door middel van maandelijkse intervisiebijeenkomsten professioneel begeleid. Wijkbewoners die te maken hebben met huiselijk geweld kunnen terecht bij deze vertrouwenspersonen uit hun eigen buurt. Niet alleen slachtoffers, maar ook getuigen en daders kunnen aankloppen.

Aanleiding

Wijkbewoners uit Malburgen signaleerden dat er in hun wijk veel huiselijk geweld voorkomt en dat de stap naar hulpverlening voor de betrokkenen te groot is. Het idee ontstond om mensen uit de wijk tot vertrouwenspersoon te maken.

Werkwijze

De vertrouwenspersonen zijn geworven onder de mensen die actief waren als vrijwilliger in het buurthuis en onder bewoners die vertrouwenspersoon willen worden, dit al min of meer zijn of dit kunnen leren. Mannen en vrouwen en van diverse etnische afkomst. De gemeente subsidieert de projectleiding en de professionele begeleiding die de training en maandelijkse intervisie verzorgt. Er zijn afspraken met welzijnsinstellingen, middels een prestatiecontract, dat mensen die door vertrouwenspersonen worden doorverwezen niet met een wachtlijst te maken krijgen. Ook wordt door de vertrouwenspersonen voorlichting gegeven aan bewoners en professionals. Per jaar wordt met ruim 30 mensen gesproken. In de meeste gevallen gaat het om twee of drie gesprekken. Ongeveer de helft van de mensen is doorverwezen naar professionele hulpverlening.

Doel

Een luisterend oor bieden aan slachtoffers en daders van huiselijk geweld en deze mensen wijzen op de mogelijkheid om hulp in te schakelen.

Doelgroep

Wijkbewoners

Resultaat

Dreigende situaties rond huiselijk geweld worden eerder opgemerkt en opgepakt dan voorheen. Mensen in de wijk zijn zich meer bewust geworden van het probleem huiselijk geweld. De gemeente Arnhem rolt de aanpak uit over andere wijken. De gemeente Hardenberg is in 2009 van start gegaan met een vergelijkbaar project (project Sleutelfiguren) en gaat dit vanaf oktober 2010 gemeentebreed uitvoeren. Eind 2010 draait het project in vier andere wijken in Arnhem. Hiervoor is een nieuwe groep wijkbewoners opgeleid.

Succesfactor

Vertrouwenspersonen uit de wijk en doelgroep zelf. Professionele scholing en ondersteuning. Gedifferentieerde publiciteit en communicatie om zo breed mogelijk mensen te benaderen. Bestuurlijke betrokkenheid laten zien (bijvoorbeeld door een brief van de burgemeester). Vroegtijdig beginnen met samenwerking met en borging bij instellingen.

Samenwerkingspartners

Gemeente Arnhem, welzijnsinstelling Rijnstad en bureau Serafijn. Serafijn verzorgt de training.

Financiering

De start is meegefinancierd door de provincie Gelderland. De gemeente financiert de projectleiding en de professionele begeleiding.

Looptijd

Looptijd start
2006

Looptijd einde
Doorlopend

Uitvoerende organisaties

Plaats

Arnhem

Provincie

Gelderland

Land

Nederland

Contact

Walter Klein Nienhuis
T 06 40701598
info@serafijn.nl

Kennisdossier
Trefwoorden