Project Schilderswijk Moeders - inzending Participatieprijs 2014

praktijkvoorbeeld - 28 september 2014

Wat houdt het project in?

De Schilderswijk Moeders, 26 vrijwilligers, bereiken en empoweren, na minder dan één jaar, circa 100 geïsoleerde vrouwen in de Schilderswijk, waardoor deze vrouwen in staat zijn om (beter) hun eigen weg te vinden.

Het project Schilderswijk Moeders zet getrainde contactvrouwen in voor de maatschappelijke begeleiding van vrouwen uit de wijk. De contactvrouwen vervullen een brugfunctie tussen wijkbewoners en reguliere instanties en tevens fungeren als maatje en/of vertrouwenspersoon.
De Schilderswijk Moeders zoeken contact met (doorverwezen) geïsoleerde vrouwen. Hierin houden zij rekening met de behoeften van de vrouw en/of het gezin. Soms gaat het eerste contact telefonisch, bij de geïsoleerde vrouwen thuis, buiten bij de bus, in het portiek of op de galerij en soms komen de geïsoleerde vrouwen naar het Buurtcentrum De Mussen.
Daarnaast is er dagelijks het Steunpunt Schilderswijk Moeders actief waar doorverwijzers vrouwen heen kunnen sturen of waar vrouwen zelf naar toe komen.
Door de diversiteit aan problemen en situaties die de Schilderswijk Moeders tegenkomen achter de voordeur is er na het eerste gesprek geen vaste route die zij volgen. Vast staat is dat de Schilderswijk Moeders rapporteren bij de projectleider en verplicht aanwezig zijn bij de wekelijkse bijeenkomsten.

Wat levert het op?

Door middel van het project hopen wij geïsoleerde vrouwen te activeren en in hun kracht te zetten. Zodat vrouwen leren zelfstandig en onafhankelijk te zijn van anderen. Dit draagt bij aan het nieuwe verdelen doordat in veel gezinnen het traditionele rolpatroon verandert. Ervaring leert dat veel vrouwen een zelf ingevulde dagbesteding willen. Niet alleen voor de kinderen zorgen, koken en boodschappen doen. Zij willen iets doen voor zichzelf, om zichzelf te ontwikkelen. Op persoonlijk en soms op professioneel vlak. Als dit gebeurt binnen een gezin moet er veel aangepast worden binnen de rolpatronen die er bestaan in een gezin. Verder draagt het project bij aan het nieuwe verdelen doordat de Schilderswijk Moeders de cliënten ondersteunen in hun ontwikkelingen. Het project besteedt veel aandacht aan etnische diversiteit. In de groep Schilderswijk Moeders zitten negen verschillende culturele achtergronden. Tot slot draagt het project hieraan bij, omdat de Schilderswijk Moeders zelf kansen worden geboden in hun persoonlijke ontwikkeling en hun professionele ontwikkeling.

Met wie wordt samengewerkt?

De Schilderswijk Moeders werken samen met verscheidene instellingen in en rondom de Schilderswijk. Het netwerk wordt continu uitgebreid door de situaties die de Schil-derswijk Moeders tegenkomen. Bij het project is er een klankbordgroep actief met belangrijke samenwerkingspartners. Wij werken veel samen met andere instellingen zodat de Schilderswijk Moeders cliënten warm toe kunnen leiden naar andere organisaties. Aan de hand van eventuele problematiek van een cliënt kijken de Schilderswijk Moeders welke hulpverlening mevrouw nodig heeft. Doordat de Schilders-wijk Moeders geen hulpverleners zijn maar ondersteuners/maatjes voor de cliënten is het belangrijk dat er een groot netwerk is rondom hen en dat zij kennis hebben van de sociale kaart zodat het toeleiden makkelijker en direct kan gebeuren.
Bij buurtcentrum De Mussen is een maatschappelijk werkster aanwezig. Hier wordt heel nauw me samengewerkt. De Schilderswijk Moeders kijken regelmatig samen met haar waar de cliënte het beste naar toegeleid kan worden.
Wij werken samen met:
• Gemeente Den Haag
• STEK voor stad en kerk
• Stichting Multiculturele Vrouwen Schilderswijk
• Stichting Moeder en Dochter
• Stichting Goed Hart
• Buurtcentrum de Mussen
• Zichtbare Schakels
• Stichting Wende
• GGD
• Ziekenhuis Westeinde
• De Haagse Hogeschool
• Politie
• Basisschool de Triangel
• Stichting Mara
• Centrum voor Jeugd en Gezin
• Taal aan Zee
• Stichting MEE
• Gezondheidscentrum de Koning
• Gezondheidscentrum Rubenshoek

Wat zijn de succesfactoren?

Een belangrijke succesfactor is dat het project bottom-up is ontwikkeld. Het project is ontwikkeld door Buurtcentrum De Mussen en zelforganisaties die zijn geworteld in de Schilderswijk zelf. Hierdoor is het mogelijk om tot in de haarvaten van de Schilderswijkse samenleving door te dringen en te begrijpen wat er speelt en wat de vrouwen stimuleert, dan wel hindert om te participeren. Daardoor is het project in staat gebleken om in een hele korte tijd veel vrouwen te activeren en te empoweren. Daarnaast staan de organisatie van het project en de Schilderswijk Moeders zelf continu open voor verbetering, verandering en nieuwe contacten. Verder is er veel aandacht voor het individu. De Schilderswijk Moeders worden individueel gecoacht en één keer per week is er groeps-begeleiding waarin er cases worden besproken, voorlichting zijn en waar plek is voor leren en teambuilding. Door de training die de Schilderswijk Moeders gezamenlijk hebben gevolgd om Schilderswijk Moeder te kunen worden (basiscursus vertrouwenspersoon SamenWonen-SamenLeven) en de wekelijkse groepsbijeenkomsten is er een grote vertrouwensband binnen de groep en is het mogelijk om ook gevoelige en persoonlijke onderwerpen in de groep te bespreken.

Website

Looptijd

Het project loopt van december 2012 tot en met december 2014.

Uitvoerende organisaties

Buurtcentrum De Mussen

Plaats

Schilderswijk, Den Haag

Contact

Trefwoorden