REAKT Vriendendienst

praktijkvoorbeeld - 5 januari 2010

Vriendendienst is een maatjesproject voor mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Door een vrijwilliger aan een deelnemer met psychisch problemen te koppelen wordt geprobeerd te voorkomen dat die persoon geïsoleerd leeft of het al bestaande isolement te verbreken.

Doel

Opheffen en voorkomen van isolement van mensen met een psychiatrische achtergrond of psychosociale problematiek.

Doelgroep

Mensen (18+) met een psychiatrische achtergrond en/of psychosociale problematiek die zelfstandig wonen. Ook mensen die zelfstandig begeleid wonen, komen in aanmerking.

Werkwijze

Vriendendienst bemiddelt in sociaal contact tussen mensen met een psychiatrische achtergrond en vrijwilligers. Concreet wil dat zeggen dat de Vriendendienst een deelnemer en een vrijwilliger voor een jaar koppelt op basis van gelijke interesses, hobby's en wensen. Een koppel onderneemt enkele uren per week of per twee weken 'gewone' alledaagse of bijzondere dingen.

Na een kennismakingsgesprek met de deelnemers en de vrijwilligers wordt door medewerkers van Vriendendienst bekeken wie als maatjes aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Daarna volgt een koppelingsgesprek. Nadat beide partijen hebben aangegeven dat zij de koppeling zien zitten worden contactgegevens uitgewisseld en kunnen er afspraken en activiteiten worden ondernomen. Medewerkers van Vriendendienst houden telefonisch contact met de deelnemer en de vrijwilliger en er vinden evaluatiegesprekken plaats. Na een jaar wordt besproken of het contact wordt beeindigd of voor een half jaar of jaar wordt verlengd.

Resultaat

Mensen met een psychiatrische achtergrond hebben regelmatig contact met een vrijwilliger en ondernemen activiteiten.

Website

Uitvoerende organisaties

REAKT Vriendendienst Den Haag
Platinaweg 20
2544 EZ Den Haag
T 070-3084080
E vriendendienstdenhaag@reakt.nl
www.reaktvriendendienst.nl

Plaats

Den Haag, Gouda, Voorburg, Zoetermeer

Provincie

Zuid-Holland

Land

Nederland

Contact

Jet van Riel / Aad Nijs
Platinaweg 20
2544 EZ Den Haag
T 070-3084080
T 06-41222830
E j.vanriel@reaktgroep.nl of
E a.nijs@reaktgroep.nl