Respijthuis Alkmaar

praktijkvoorbeeld - 11 maart 2013

Stichting Respijtzorg Alkmaar zorgt er voor dat de mantelzorgers voor een korte periode de zorg voor hun kind, ouder of partner ( zorgvrager) kunnen overlaten aan anderen. Met behulp van het Respijthuis kan de mantelzorger even op adem komen.

Wat is het respijthuis?

Het respijthuis is een ‘gewoon’ huis midden in de buurt, waar mantelzorgers hun taak een week (of langer) kunnen overdragen aan zorgzame vrijwilligers. Het kan gaan om vermoeide mantelzorgers maar ook om mantelzorgers die om een of andere reden de verzorging enige tijd niet meer op zich kunnen nemen.


Hoe werkt het project?

In het Respijthuis kunnen maximaal vier gasten met een chronisch lichamelijke ziekte voor de duur van één tot zes weken logeren.. De zorg in het Respijthuis wordt van de mantelzorger overgenomen door vrijwilligers. Zij bieden persoonlijke aandacht aan de gasten. Dit zou een wandeling, een gesprek of een gezelschapsspel kunnen zijn.
De zorg in het Respijthuis wordt 24 uur per dag van de mantelzorger overgenomen door een team van ruim 65 speciaal geschoolde vrijwilligers gecoördineerd door 2 professionals. De medische zorg blijft in handen van de eigen huisarts en thuiszorgorganisatie van de gast. De vrijwilligers verrichten geen verpleegtechnische handelingen.


Wat zijn de succesfactoren?

Met elkaar bieden ze de gasten een ontspannen verblijf en de mantelzorger de broodnodige adempauze. Maar onderdeel van het zorgaanbod van het Respijthuis is ook dat coördinator en vrijwilligers heel aandachtig ‘meekijken’ en alert zijn op signalen van overbelasting. Door de time-out kunnen ze hier even afstand nemen, zaken verwerken en met een frisse blik kijken naar eventuele mogelijkheden om de belasting te verlagen.
Doordat het respijthuis in de wijk is waar de zorgvrager woont, wordt deze niet uit zijn vertrouwde woonomgeving weggehaald.


Met wie wordt er samengewerkt?

Het Respijthuis werkt in nauw overleg met verschillende thuiszorgorganisaties, huisartsen, ziekenhuizen, Humanitas, mantelzorgmakelaar, vrijwilligerscentrale. Het uitgangspunt bij de samenwerking is dat de professionele zorg en vrijwilligerszorg aanvullend zijn.


Hoe wordt het project gefinancierd?

De exploitatie van het Respijthuis wordt o.m. gefinancierd met subsidies en eigen bijdragen. De gasten nemen hun eigen medische en AWBZ-geïndiceerde zorg mee.
 

Website

Looptijd

vanaf 2010

Uitvoerende organisaties

Stichting Respijtzorg Alkmaar
Postbus 9459
1800 GL Alkmaar
T 072-5126665
E info@respijthuis-alkmaar.nl

Plaats

Alkmaar

Provincie

Noord Holland

Land

Nederland

Bereik

Lokaal

Contact

Simone Schmidt, coördinator Zorg.
Respijthuis
Van de Veldelaan 972
1816 PZ Alkmaar 
072-5126665
06-5433 1218
info@respijthuis-alkmaar.nl