Roze in beeld

27 juli 2014

Roze in Beeld! is een media-project waarbij de stereotypen van homo’s en lesbiennes in de media onder de aandacht worden gebracht van scholieren. Zij leren daarmee kritisch mee omgaan.

Wat is Roze in beeld?

Vijftig jaar geleden waren er geen homoseksuelen op televisie te zien en kon je niet open over je ge-aardheid praten. Maar er is veel veranderd. Het project Roze in geeft aandacht aan de veranderende zichtbaarheid van homo’s en lesbo’s in de media. Roze in Beeld laat zien hoe images geconstrueerd en in stand gehouden worden. Of ook juist kunnen veranderen. Dat spreekt jongeren aan. Zij willen kiezen waar ze wel of niet bij willen horen en wie ze zijn.

Op de site Roze in beeld staan diverse media tools voor docenten en leerlingen om te gebruiken bij een les of bijeenkomst. Daarnaast zijn er specifieke leerpaden gemaakt voor het voortgezet onderwijs de vakken: Nederlands, Maatschappijleer, CKV-Film en Duits.

Wat levert het op?

Door het bekijken van beeldmateriaal wordt het inzicht en de kennis met met betrekking tot homosek-sualiteit en de manier waarop er tegenaan gekeken wordt vergroot.

Hoe werkt Roze in beeld?

De leerpaden van Roze in Beeld zijn te vinden op de website van Spons. Ga daarna naar Roze in Beeld Nederlands, Roze in Beeld Maatschappijleer, Roze in Beeld CKV-Film of Roze in Beeld Duits. Om toegang te krijgen moet je een account maken.

Wat zijn de succesfactoren?

  • De lessen zijn kant en klaar
  • Makkelijk toegankelijk beeldmateriaal
  • Zet thema in historisch perspectief

Met wie wordt samengewerkt?

Alberdingk Thijm College, EYE Filminstituut, Beeld en Geluid, Dyzlo Film

Iets voor jou?

Deze tools zijn geschikt wanneer je op zoek bent naar beeldmateriaal die zijn verschenen in de populaire media. Of wanneer je een kant en klaar leerpad wilt.

Website

Uitvoerende organisaties

Contact

Ad van Dam
E info@advandam.nl