Roze Buddyzorg voor homoseksuele ouderen

praktijkvoorbeeld - 15 juli 2014

Om eenzaamheid onder oudere LHBT'ers te verminderen, bezoeken buddy’s op regelmatige basis een roze oudere en ondernemen zij samen activiteiten

Wat is Roze Buddyzorg voor homoseksuele ouderen?

Om eenzaamheid onder oudere LHBT'ers te verminderen, bezoeken buddy’s op regelmatige basis een roze oudere en ondernemen zij samen activiteiten. Wat samen wordt ondernomen, hangt af van de wederzijdse behoeften. Buddy’s zijn vrijwilligers en bieden psychosociale, emotionele en praktische ondersteuning.

Wat levert het op?

Verminderen van sociaal isolement en eenzaamheidsgevoelens onder homoseksuele ouderen.

Hoe werkt het?

Buddy en deelnemer zien elkaar aanvankelijk wekelijks en na een tijdje kan dat eens per twee weken worden. Het contact is gebaseerd op vertrouwen, respect, gelijkwaardigheid en interesse in elkaar. Het contact dat buddy’s hebben is altijd één op één. De buddy's worden meestal naast familie, vrienden en/of professionele hulpverleners ingezet .Een buddy is in principe tijdelijk actief, voor een half of heel jaar.
Voordat vrijwilligers als buddy kunnen beginnen, volgen zij eerst een training. In deze training staan hulpvragen en dilemma's waarmee je als buddy te maken krijgt centraal. Daarnaast worden buddy’s geacht eens per maand een ondersteuningsgroep bij te wonen. Tijdens deze groepsbijeenkomsten wisselen buddy’s ervaringen uit.

 Wat zijn de succesfactoren?

  • training van vrijwillige buddy's
  • maatwerk
  • persoonlijk één op één.contact
  • activiteiten gebaseerd op wederzijdse behoeften

Website

Evaluatie

Roze buddyzorg is onderzocht op effectiviteit. (Zie: Aanpak van eenzaamheid: helpt het? Een vergelijkend effect- en procesevaluatieonderzoek naar interventies ter voorkoming en vermindering van eenzaamheid onder ouderen; Fokkema & Van Tilburg, 2006, vanaf pagina 80).

Gebleken is dat de interventie niet heeft geleid tot een duidelijke afname van eenzaamheid bij het merendeel van de cliënten.

Looptijd

Vanaf 1984

Uitvoerende organisaties

Buddyzorg is als concept in 1984 ontwikkeld door Schorer (Nederlands instituut voor homoseksualiteit, gezondheid en welzijn), een organisatie die in 2012 is opgeheven.  Sindsdien wordt de buddyzorg voortgezet door Roze Buddyzorg

Roze Buddyzorg
T 06-10 182 761
E via contactformulier op http://rozebuddyzorg.nl

Plaats

Amsterdam

Bereik

lokaal