Roze Loper – een programma om de sociale acceptatie van LHBT’s in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg te vergroten.

praktijkvoorbeeld - 5 juni 2015

De Roze Loper heeft als doel de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen en transgenders (LHBT) te bevorderen in zorginstellingen, verpleeghuizen en bij thuiszorg organisaties. De Roze Loper is een cyclisch traject dat organisaties aan de hand van een tolerantiescan kunnen doorlopen zodat de sociale acceptatie van seksuele diversiteit binnen hun organisatie / instellingen vergroot wordt en behouden blijft.

Wat is de Roze Loper?
De Roze Loper is een programma om de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen en transgenders (LHBT) in zorginstellingen, verpleeghuizen en bij thuiszorg organisaties te bevorderen. Aan de hand van een tolerantiescan wordt een op maat gericht plan van aanpak opgesteld waardoor de sociale acceptatie van seksuele diversiteit binnen organisaties en instellingen vergroot wordt en behouden blijft. Bij het met een positief resultaat  doorlopen van het traject ontvangt de zorginstelling het certificaat de Roze Loper.

Wat levert het project de Roze loper op?
Wanneer het programma of traject doorlopen is:
- voelen roze ouderen zich vrij om open te zijn over hun seksuele voorkeur of genderidentiteit;
- hanteert de zorginstelling of organisatie waarden als tolerantie, respect en sociale veiligheid voor cliënten van de organisatie en de organisatie straalt dit naar buiten uit (voorbeeldfunctie voor anderen);
- onderkennen management en personeel van zorginstellingen seksuele diversiteit in de zorg;
- reageren management en personeel adequaat op signalen van uitsluiting en pesten (ook op grond van seksuele voorkeur) en zetten daarmee de toon voor een tolerant klimaat in de instelling;
- is aandacht voor seksuele diversiteit geborgd in organisatie-, personeel- en opleidingsbeleid en op activiteitenniveau in de organisatie.

Hoe werkt de Roze Loper aanpak?
De Roze Loper aanpak is gebaseerd op een beproefd stelsel van ontwerp- en verbeterprincipes om innovaties in de zorg door te voeren en te borgen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Roze 50+ ambassadeurs en Tolerantiescan
Via verschillende kanalen worden zorg en verpleeginstellingen geattendeerd op de Roze Loper aanpak. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor Roze 50+ ambassadeurs. Zij bezoeken actief (thuis)zorg- en verpleeginstellingen. Roze 50+ ambassadeurs zijn vrijwilligers die zich inzetten voor de belangen van roze ouderen, meestal zijn ze zelf homo, lesbisch, biseksueel of transgender of voelen zich nauw betrokken bij roze ouderen. Als een (thuis)zorg of verpleeginstelling interesse toont, kan het traject beginnen t met het invullen van de Roze loper Tolerantiescan op www.rozezorg.nl.
Dit instrument meet LHBT-acceptatie op vijf thema’s en geeft instellingen daarmee praktisch inzicht in hoeverre hun aanbod aansluit bij de seksuele diversiteit van de LHBT-doelgroep. De Tolerantiescan is ontwikkeld door het Consortium Roze 50+ (ANBO, COC, Vilans en Movisie) en Kiwa, een certificerende instelling in de kwaliteitszorg. Deze Tolerantiescan en de daarbij behorende audit door een erkende certificerende instelling zorgen ervoor dat de Roze Loper een formele status heeft en zichtbaar wordt voor de buitenwereld.

Plan van aanpak
Op basis van de gesprekken en uitkomsten van de tolerantiescan wordt door de organisatie een maatgericht plan van aanpak opgesteld en uitgewerkt waarbij management, uitvoerende medewerkers en cliënten betrokken worden, daarbij kan gebruik gemaakt worden van de adviezen van Roze50+ ambassadeurs en professionals van het Consortium Roze 50+. Voor de uitvoering van het Plan van aanpak kan gebruik gemaakt worden van de toolkit. Als de organisatie aangeeft hiervoor klaar te zijn wordt een audit aangevraagd. De audit wordt afgenomen door KIWA en bestaat uit audit gesprekken met vertegenwoordigers vanuit diverse onderdelen van de organisatie. Bij een positief resultaat van de audit ontvangt de organisatie het certificaat De Roze Loper.

Wat zijn de succesfactoren?
- Maatgerichte aanpak. Dankzij de ontwikkelde de Roze Loper Tolerantiescan kan bepaald worden in welke fase t.a.v. acceptatie seksuele diversiteit een organisatie zich bevindt en op welke onderdelen eventuele vooruitgang mogelijk is. Op basis daarvan kan een gerichte aanpak geformuleerd worden die past bij de wensen en cultuur van een instelling.
- Instelling/organisatie is hoofduitvoerder. Werkgroep waarin medewerkers en bewoners van de instelling of organisatie zitten bepalen de aanpak en bewaken de voortgang.
- Ondersteunend advies van Roze50+ ambassadeurs van (veelal) buiten de organisatie en/of instelling.
- Een uitgebreide toolkit met praktische tips en materialen die toegepast kunnen worden om een veilig klimaat voor seksuele diversiteit te creëren.

Roze Loper. Iets voor u?
Wilt u als zorg en of verpleeginstelling dat al uw bewoners zich vrij voelen om open te zijn over hun seksuele voorkeur of genderidentiteit en dus ook dat dat geldt voor uw LHBT bewoners, dan is het Roze Loper traject mogelijk iets voor u. In dat geval raden wij u aan de website  www.rozezorg.nl te raadplegen en of contact op te nemen met de hieronder genoemde contactpersoon.

Website

Uitvoerende organisaties

Uitvoerende organisaties
Er zijn bijna 100 instellingen die een Roze Loper hebben.
O.a. Axion Continu uit Utrecht, De Lichtenvoorde uit Lichtenvoorde, De Rietvinck uit Amsterdam, Elisabeth uit Breda.  Meer informatie: www.rozezorg.nl

Consortium Roze 50+

ANBO, belangenorganisatie voor senioren, Woerden
COC Nederland, belangenvereniging voor LHBT’s Amsterdam
Movisie, kennis en aanpak sociale vraagstukken, Utrecht
Vilans, langdurende zorg blijvend verbeteren, Utrecht

E-mail: info@roze50plus.nl
www.roze50plus.nl

Contact

Manon Linschoten
MLinschoten@coc.nl
Nieuwe Herengracht 49
1011 RN Amsterdam
T  06-1072833
 

DownloadsTypeGrootte
Handboek_De_Roze_Loper pdf421.51 KB
Kennisdossier
Trefwoorden