De Roze Rimpels

praktijkvoorbeeld - 17 juli 2014

Training voor ouderenadviseurs, ouderenwerkers en verzorgenden. De professionals krijgen inzicht in de speciale positie van roze ouderen en ontwikkelen vaardigheden om aandacht en zorg op maat te geven.

Wat is De Roze Rimpel?

De Roze Rimpel bestaat uit een aantal themabijeenkomsten en trainingen voor ouderenadviseurs, ouderenwerkers en verzorgenden. De professionals krijgen inzicht in de speciale positie van roze ouderen en ontwikkelen vaardigheden om aandacht en zorg op maat te geven. Bekendheid met de achtergrond van roze ouderen en hun verschillende leefstijlen kan een toegankelijke houding bevorderen. Ook kan kennis van de roze sociale kaart nuttig zijn voor verwijzingen.

Wat levert het op?

Na afloop is de medewerker met betrekking tot roze ouderen in de werksituatie beter in staat:

  •  te signaleren wanneer men met een roze oudere te maken heeft
  •  relevante vragen te stellen gericht op het voeren van een gesprek over de levensloop
  •  de zorgvrager te matchen aan het bestaande aanbod.

Tevens is het de medewerker duidelijk geworden of de eigen houding het werken met deze doelgroep positief of negatief beïnvloedt.

Hoe werkt het?

De trainingen en themabijeenkomsten gaan uit van de rol en functie van de beroepskrachten en sluiten aan bij hun praktijkervaringen. Alle trainingen, themabijeenkomsten en andere activiteiten voor hulpverleners en managers binnen de ouderenzorg beginnen bij het besef dat homoseksuele en lesbische ouderen bestaan en bij het inzicht in de valkuilen en de impact van de onzichtbaarheid. Kennis over deze doelgroep, de sociale kaart en vaardigheden zoals het stellen van relevante vragen, komen uitgebreid aan de orde. Alles staat of valt uiteindelijk bij de attitude en bereidheid van de hulpverlener om hier in de praktijk vorm aan te geven.

Iets voor U?

Als U voor uw hulpverleners meer inzicht wilt verkrijgen in speciale positie van roze ouderen, is dit aanbod wellicht iets voor u

Website

Uitvoerende organisaties

RotterdamV
Postbus 2566
3000 CN Rotterdam
T 010 – 414 94 06
E info@rotterdamv.nl
www.rotterdamv.nl

Plaats

Rotterdam

Bereik

landelijk

Contact