Roze op School

praktijkvoorbeeld - 5 augustus 2014

Scholen in Rotterdam werken aan een homovriendelijk klimaat. Scholieren leren wederzijdse tolerantie en werken mee aan een positieve beeldvorming over homoseksualiteit.

Wat is Roze op school?

Het project wil homoseksualiteit op scholen voor middelbaar onderwijs − in het bijzonder het vmbo − bespreekbaar maken ten behoeve van homoseksuele en lesbische docenten en leerlingen. Scholen in Rotterdam werken aan een homovriendelijk klimaat. Scholieren leren wederzijdse tolerantie en werken mee aan een positieve beeldvorming over homoseksualiteit.

Wat levert het op?

Een tolerante cultuur rond homoseksualiteit. Leerlingen en docenten kunnen zonder problemen voor hun seksuele identiteit uitkomen.

Hoe werkt het?

Docenten van middelbare scholen worden getraind in het leren omgaan met (negatieve) reacties van leerlingen op homoseksualiteit en leren deze om te buigen in de richting van een dialoog. In de aanpak wordt rekening gehouden met het multiculturele karakter van de leerlingenpopulatie van veel scholen. Specifiek voor schoolmaatschappelijk werkers, vertrouwenspersonen, zorgcoördinatoren en mentoren zijn er themabijeenkomst ‘Homospecifieke leerlingbegeleiding’.

De aanpak is schoolbreed door dat docenten en schoolmaatschappelijk werkers worden getraind, het management en de schoolleiding beleidsadvies krijgen, en dat homoseksuele en lesbische leerlingen kortdurend worden geholpen.

Website

Looptijd

Doorlopend vanaf 2002 tot in elk geval 2014

Uitvoerende organisaties

Kenniscentrum Homo-emancipatie RotterdamV
Postbus 2566                                                                
3000 CN Rotterdam                                                       
T 010 414 94 06
www.rotterdamv.nl
info@rotterdamv.nl

Plaats

Rotterdam/Schiedam

Provincie

Zuid-Holland

Bereik

Nederland

Contact

T 010 414 94 06
E info@rotterdamv.nl