Samen Een in Feijenoord

praktijkvoorbeeld - 4 september 2014

Samen één in Feijenoord is sinds 2007 een actief netwerk van bedrijven, maatschappelijke organisaties en instellingen in de sectoren zorg, welzijn, wonen en participatie in de deelgemeente Feijenoord met als uiteindelijke doel om de gezondheid en de kwaliteit van leven van de inwoners van Feijenoord verbeteren.

Wat is sameneenfijenoord?
Samen één in Feijenoord faciliteert professionals in de deelgemeente met als uiteindelijke doel om de gezondheid en de kwaliteit van leven van de inwoners van Feijenoord verbeteren. Daarbij wordt uit gegaan van een holistisch mensbeeld: aandacht voor de mens in zijn geheel. Daarbij zijn alle leefgebieden van de mens belangrijk: zingeving,  wonen, financiën, sociale relatie, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, werk en activiteiten.

Wat levert sameneenfeijenoord op?
Gezondere burgers in de deelgemeente Feijenoord (Rotterdam).

Hoe werkt sameneenfijenoord?
Samen Een Feijenoord is een netwerkorganisatie in de deelgemeente Feijenoord (Rotterdam) van organisaties en instellingen die samenwerken om de gezonheid van de burgers in deze deelgemeente te verbeteren.
De organisatiestrructuur van Samen Een in Feijenoord bestaat uit een projectteam van drie personen dat zich in zet om de contacten met en tussen de deelnemende partners te bevorderen en te komen tot samenwerkingsafspraken. Het gaat dan om het bevorderen van de gezondheid in brede zin. En daarbij is het verbeteren van de infrastructuur van organisaties, die betrokken zijn bij de deelgebieden voor het welbevinden op lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk gebied, een doel.
Het projectteam heeft een belangrijke taak in het onderhouden van het netwerk; het zoeken van samenhang, samenwerking en verbinding met de betrokken partijen op de brede doelstelling van het project. Verder is het bevorderen van de voortgang van de fysieke locaties en deelprojecten een belangrijk taak.
Het projectteam komt hiervoor maandelijks bijeen.

Wat zijn succesfactoren?
Een krachtige projectorganisatie die er voor zorgt dat instellingen en organisaties in de deelgemeente Feijenoord regelmatig hun activiteiten afstemmen.

Met wie wordt samengewerkt?
In Samen Een Feijenoord wordt samengwerkt door gemeenteafdelingen, zorginstellingen en zorgorganisaties, welzijninstellingen en welzijnsorganisaties en organisaties op het gebied van wonen en participatie. Een volledig overzicht is te vinden op de website van Samen Een in Feijenoord (en ook op pagina 16 van het te downoaden visiedocument)

Iets voor u? Wilt u meer informatie?
Wilt u meer weten hoe Samen Een Feijenoord werkt, neem dan contact op met 

Website

Uitvoerende organisaties

Samen Een Feijenoord
Sandelingplein 16E
3075 AG Rotterdam
T 010 291 66 31
info@sameneenfeijenoord.nl

Contact

Annamarie van der Velden
T 010 291 66 31

Downloads
Visie document Samen een in Feijenoord 2014 - 2018(1)