Samen koken met je buren

praktijkvoorbeeld - 11 mei 2009

In Amsterdam Osdorp halen vrouwen uit verschillende culturen agrarische streekproducten uit het groene buitengebied. Zij koken samen deze producten in een buurtkeuken voor bewoners uit de buurt. Het accent ligt op biologisch en gezond eten.

Aanleiding

In 2009 neemt in Amsterdam Osdorp (buurten Borrendamme en Wildeman) een groep vrouwen uit verschillende culturen het initiatief Samen koken met je buren. De meeste deelneemsters hebben een Marokkaans-Nederlands achtergrond. Zij halen biologische streekproducten bij de boer, leren biologisch koken en bereiden maaltijden voor de buurt. Buurtbewoners gebruiken de maaltijden in buurtentrees. Buurtentrees zijn openbare huiskamers van Woningcorporatie Stadgenoot. De vrouwengroep krijgt ondersteuning van de adviseurs Bewonersparticipatie en Groen en Diversiteit van het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW).

Werkwijze

De vrouwen gaan de buurt in om per woonblok de bewoners uit te nodigen om gezamenlijk te eten bij de buurtentrees. Het uitnodigen van bewoners per blok heeft een toegevoegde waarde: het is makkelijker om een gemeenschappelijke gevoel te koesteren. Er wonen 60 tot 80 bewoners in een blok. Ongeveer de helft neemt deel aan de maaltijd en vormt een hechte groep.

Train de trainers

Een kok traint de vrouwen aan het begin van het project. Zij volgen 4 workshops gezond en biologisch koken en eten. Met de kennis en opgedane ervaring gaan de vrouwen zelfstandig door. Zij leren bewoners biologisch koken en eten. Deze bewoners doen op hun beurt hetzelfde met andere bewoners. Zo borgt de kennis over biologisch eten zich in de buurt. De hoop is dat men dat ook thuis gaat doen.

Doel

a) Sociale cohesie.
Interetnische contacten en integratie bevorderen door bewoners samen te laten koken en elkaar leren kennen in een ontspannen sfeer. Voor Marokkaanse moeders is de gezamenlijke maaltijd een erg belangrijke sociale moment.
b) Bewoners bewust maken van gezond en mileuvriendelijk koken.
In Osdorp lijden vele allochtone vrouwen en buurtkinderen aan obesitas. Het initiatief draagt bij door gezond eten aan de bestrijding van overgewicht. Door lekker groen te eten pakken wijkbewoners de smaak van biologische streekproducten. Meer wijkbewoners eten groenten die op een natuurlijke manier gekwekt zijn.
c) Integratie stad-platteland bevorderen.
Het initiatief verbindt twee delen van Osdorp: de verstedelijkte deel en het nog groene buitengebied met enkele boerderijen. Wijkbewoners gaan bij de biologische boer streekproducten halen. Het initiatief speelt op de traditie in van Zuid-Middellandse gastarbeiders die al in de jaren zestig producten direct bij de boer gingen halen.

Doelgroep

Agrariërs, bewoners, burgers, consumenten, gemeenten en stedelingen.

Resultaat

Wijkbewoners gebruiken gezamenlijk biologische maaltijden van streekproducten in buurtentrees van Amsterdam Osdorp.

Succesfactoren 

  • enthousiasme van de betrokken vrouwen.
  • ondersteuning van een ervaren participatie-organisatie (het ASW).
  • ondersteuning van de woningcorporatie (accommodatie).
  • financiële ondersteuning vanuit de wijkaanpak.
  • aanwezigheid van biologische agrariërs in het nabijgelegen groen buitengebied.

Knelpunten

Aandachtpunt is de duurzaamheid en de overdraagbaarheid van het project (waarborg voor follow-up op middentermijn).

Samenwerkingspartners

Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW)
Buurtbewoonsters
Stadsdeel Osdorp
Woningcorporatie Stadgenoot
Boeren

Financiering

Het initiatief krijgt financiële ondersteuning van het stadsdeel Osdorp in het kader van de wijkaanpak.

Looptijd

Van 2009 tot en met 2010.

Uitvoerende organisaties

Amsterdams Steunpunt Wonen

 

Lucas Community
 

Plaats

Amsterdam

Provincie

Noord-Holland

Land

Nederland

Contact

Nancy Loor
n.loor@rocketmail.com
06-33640411