SamenHoograven

3 oktober 2014

SamenHoograven brengt jonge en oude wijkbewoners met elkaar in contact. Zo kunnen zij praktisch iets voor elkaar betekenen. Daarnaast worden ouderen gestimuleerd om van voorzieningen in de wijk gebruik te maken en aan activiteiten mee te doen.

Wat is SamenHoograven?

SamenHoograven is een sociaal netwerk met als doel oudere buurtbewoners te ondersteunen. Het gaat uit van de kracht van senioren en biedt hen de mogelijkheid het eigen netwerk te creëren, vast te houden of uit te breiden. Secundair is SamenHoograven voor alle wijkbewoners die graag iets voor een ander betekenen. SamenHoograven brengt mensen samen: koffieochtenden in de bibliotheek, spelletjes doen, wandelen, samen andere activiteiten ondernemen of boodschappen voor elkaar doen.

Wat levert het op?

  • Door een omgeving te creëren waarin wijkbewoners het samen gezellig hebben en elkaar helpen, kunnen ouderen langer zelfstandig én prettig in hun wijk Hoograven blijven wonen.
  • Bijna dagelijks wordt het coördinatiepunt gebeld of gemaild met een hulpvraag of vragen om informatie. Daarnaast zijn via huisbezoeken hulpvragen van ouderen opgehaald en behandeld.
  • Veertig vrijwilligers uit de wijk hebben zich aangemeld.
  • Naar aanleiding van wensen van ouderen zijn tal van activiteiten opgezet, zoals een vaste koffieochtend in de bibliotheek.

Hoe werkt SamenHoograven?

SamenHoograven werkt outreachend en gaat uit van de eigen kracht van ouderen. Ouderen kunnen bij SamenHoograven terecht met hulpvragen. Elke hulpvraag wordt afzonderlijk bekeken en beoordeeld. SamenHoograven werft actief vrijwilligers, onder meer voor het afleggen van huisbezoeken. Deze vrijwilligers krijgen een training en worden gecoacht. Verder worden ouderen uit de wijk gestimuleerd een bijdrage aan de samenleving te leveren, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of burenhulp. Daarnaast worden de deelnemende organisaties gestimuleerd activiteiten te ontwikkelen waar ouderen behoefte aan hebben.

Met wie wordt er samengewerkt?

AxionContinu (woonzorgcentrum Tolsteeg), De Zonnebloem, Rode Kruis, Marcuskerk, Rehobothkerk, Huisartsenpraktijk Detmoldstraat, Wijkconnect, Nieuw Rotsoord, VWCUtrecht, Gezondheidscentrum Hoograven, Portaal Utrecht, Portes/Vooruit, Stade/Steunpunt mantelzorg/ U-centraal, Buurtzorg, Careyn, Indigo, Humanitas, Hoogravens Belang, GG&GD.

Iets voor U?

Als u op zoek bent naar een manier om in uw buurt een omgeving te creëren waarin ouderen langer zelfstandig en prettig kunnen wonen, is deze aanpak wellicht iets voor u.

Website

Looptijd

Gestart in 2013

Uitvoerende organisaties

AxionContinu
Beneluxlaan 922
3526 KJ Utrecht
T 030-282 22 00
E info@axioncontinu.nl
http://www.axioncontinu.nl/samen-hoograven

Plaats

Utrecht

Contact

Ingrid Bulsink.
t: 06 –132 864 91
samenhoograven@axioncontinu.nl