SCIP Clientgestuurde Initiatieven en Projecten

praktijkvoorbeeld - 4 oktober 2013

SCIP (Stichting Cliëntgestuurde Innovatie en Projecten) in Amsterdam is een zelfstandig cliëntgestuurd onderdeel van HVO-Querido dagactiviteiten. SCIP werkt grotendeels met vrijwilligers die als medewerkers meedoen.

Wat wil SCIP?
SCIP werkt vanuit cliëntsturing aan het bevorderen van maatschappelijke participatie en zelfsturing van cliënten van de GGZ. SCIP stimuleert dat vernieuwing en verbetering van de zorg in handen van direct betrokkenen komt te liggen en werkt aan het vormgeven aan projecten en initiatieven die voortkomen uit de vraag van cliënten.

Wat heeft SCIP bereikt?
SCIP heeft circa 18 projecten gericht op ontmoeting en zinvolle bezigheden en werk (van eettafel tot uitgeverij) opgezet, zoals de uitgeverij Toby Vroegh en Actieve Computer Centra.

Wat zijn succesfactoren?

  • mensen binnen SCIP worden aangesproken en behandeld als personen en niet als cliënten, die op basis van hun individuele capaciteiten bepaalde verantwoordelijkheden op zich nemen. 
  • het persoonlijke proces is onderdeel van het resultaat. Mensen worden aangemoedigd en gestimuleerd hun eigen weg te volgen, zonder noodzakelijkerwijs concrete einddoelen te hebben, en gestimuleerd om mee te praten en te beslissen.
  • Er is een grote diversiteit onder de deelnemers van SCIP op gebieden als belastbaarheid, positie binnen het proces naar herstel, en sociale vaardigheden. De samenwerking die hierdoor ontstaat tussen mensen met lichtere en zwaardere psychiatrische problemen blijkt in de praktijk bij te dragen aan het empowermentproces van alle deelnemers.
  • Iedereen werkt en denkt mee naar eigen mogelijkheden en krijgt in lijn daarmee ook verantwoordelijkheden. De taak van de betaalde krachten is om dit uitgangspunt mee te bewaken en ervoor te zorgen dat iedereen tot zijn recht komt.
  • Eigen initiatief, maatwerk en oefen- en groeimogelijkheden staan centraal in de ondersteuning en begeleiding. Als professional voedt je de cliënt door interesse te tonen en hen aan te moedigen en beschikbaar te zijn om mee te denken en zo nodig te helpen.
  • Binnen SCIP kunnen cliënten doorgroeien door meer verantwoordelijkheden te krijgen als vrijwilliger en daarna als betaalde werkbegeleider.

Website