Seksuele diversiteit op scholen bespreekbaar maken

Lespakket Echte liefde
praktijkvoorbeeld - 24 juli 2014

Het lespakket ‘Echte Liefde’ maakt seksuele diversiteit op scholen bespreekbaar op een manier die jongeren aanspreekt.

Wat is Echte Liefde?

Een lesproject dat bestaat uit een integraal pakket voor scholen, met een toolkit, die bestaat uit een dvd met een theaterstuk, informatieve brieven voor leerlingen en hun ouders, lesbrieven, tips en veel meer.

Wat levert het op?

Op iedere school lopen ze rond: jongeren die worstelen met hun geaardheid en identiteit. Veel vaker dan andere jongeren voelen zij zich depressief. De school kan een belangrijke bijdrage leveren om jongeren een veilige plek te bieden door een sfeer van openheid, respect en vrijheid te creëren. Echte Liefde doet dat door seksuele diversiteit bespreekbaar te maken op een manier die jongeren aanspreekt.

Hoe werkt Echte Liefde?

De aanpak van Echte Liefde blijkt voor jongeren een middel te zijn waardoor zij genuanceerder gaan denken over LHBT’s. Er ontstaat meer begrip bij leerlingen en de school laat zien dat er ruimte is voor iedereen. Begrip ontstaat mede door  het spelen van een pakkend theaterstuk, het organiseren van een veelkleurige informatiemarkt, het geven van inhoudelijke workshops en het uitzetten van een verdiepende tolerantietest.

Wat zijn de succesfactoren?

Speciaal voor dit programma is een toolkit ontwikkeld, die bestaat uit een dvd met het gespeelde theaterstuk uitgevoerd door leerlingen van het Alfa-college, informatieve brieven voor leerlingen en hun ouders, lesbrieven, tips en veel meer. De afwisseling zorgt ervoor dat leerlingen letterlijk bij de les blijven.  Het programma draagt bij aan begrip en acceptatie van seksuele diversiteit en geeft op innovatieve wijze voorlichting aan studenten.

Met wie wordt samengewerkt?

Alfa-college

Iets voor u?

Wilt u op uw school een bijdrage leveren aan meer begrip en acceptatie van seksuele diversiteit? Heeft u behoefte aan een integraal lespakket waarin aandacht wordt besteed aan de school als veilige plek om jezelf te zijn? Dan is Echte Liefde wat u zoekt.

Website

Uitvoerende organisaties

LGBT-Groningen
www.lgbtgroningen.nl