Seniores Priores

13 mei 2004

In het dorp Westwoud, onderdeel van de gemeente Drechterland in Noord-Holland (omgeving Hoorn) heeft de vereniging Seniores Priores in 2005 een winkel annex activiteitencentrum geopend. Het is een project van de bevolking van Westwoud zelf: doel is om Westwouders die in hun eigen dorp oud willen worden daar met voorzieningen die zij nodig hebben bij te helpen.

Aanleiding

Het viel initiator Jos Veldhuis op dat veel bewoners van Westwoud weg wilden omdat er zo weinig voorzieningen aanwezig waren. Daarnaast bestond er een grote mate van gemeenschapszin in het dorp. Veel mensen willen graag iets doen om anderen te helpen. Hierdoor ontstond het idee om een vereniging voor onderlinge dienstverlening op te richten.

Werkwijze

Met een aantal kennissen heeft Jos Veldhuis in 2004 een stichting opgericht, waarin gewerkt is aan het ontwikkelen van de verenging voor onderlinge dienstverlening, het openen van een winkel, het inrichten van een gemeenschappelijke ruimte en het exploiteren van een bus voor vervoer van deur tot deur. Er zijn verschillende partners gevonden om de stichting te ondersteunen, bijvoorbeeld bij de subsidieaanvraag.

Doel

Bewoners van Westwoud die in hun eigen dorp oud willen worden voorzieningen bieden om hen daarbij te helpen.

Doelgroep

Bewoners van Westwoud; vrijwilligers die graag een handje helpen en senioren die wat extra hulp kunnen gebruiken.

Resultaat

Iedereen die zich inschrijft bij de vereniging betaalt een contributie van vijf euro per jaar. Daarbij wordt de voorwaarde gesteld dat ieder bereid is om maximaal 2 uur per week aan vrijwilligerswerk te besteden. Mensen die jonger zijn dan 55 jaar mogen geen diensten ontvangen. Wel kunnen zij gebruik maken van de winkel en de bus. Ouderen mogen maximaal 2 uur per week diensten ontvangen. Er zijn vrijwilliger projectcoordinatoren die de vraag en het aanbod aan elkaar koppelen.

Naast de dienstverlening voor ouderen en door vrijwilligers is er een busdienst in het leven geroepen waar men voor een kleine vergoeding mee kan rijden. En is er een winkel geopend in het seniorencentrum. In het seniorencentrum vinden ook andere activiteiten plaats waar men aan kan meedoen, zoals klaverjassen of koken.

Succesfactor

Het project is van de bevolking zelf. Dit schept een groot gevoel van solidariteit.

Samenwerkingspartners

Tensen Occasions en woningstichting Het Grootslag zijn vanaf het begin samenwerkingspartners van Seniores Priores.

Financiering

Het project heeft een investeringssubsidie gekregen van de provincie en gemeente. Stichting Welzijn Ouderen in Hoorn heeft in de beginfase meegedacht en geholpen met de subsidieaanvraag.

Website

Looptijd

Start: 1/01/2004

Uitvoerende organisaties

Stichting Seniores Priores

Plaats

Westwoud

Provincie

Noord-Holland