Skills to Succeed

praktijkvoorbeeld - 16 december 2013

Met 'Skills to Succeed' wil het IT consultancybedrijf Accenture in 2015 wereldwijd 500.000 mensen aan een baan of onderneming hebben geholpen, zodat zij economisch zelfstandig zijn. In Nederland werkt Accenture samen met 12 vaste non-profit partners om dit doel te bereiken. Skills to Succeed heeft de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2013 in de categorie Bedrijven gewonnen.

Wat is Skills to Succeed?

Accenture werkt met 12 vaste non-profitorganisaties samen om dit doel te bereiken door middel van kennisdeling, donaties en medewerkersvrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld door hoogopgeleide vluchtelingen naar werk of studie te begeleiden. Of door het ondersteunen van non-profit organisaties zoals JINC, die jongeren uit achterstandswijken op weg helpt naar een goede start op de arbeidsmarkt. Dat doen ze met structureel advies, coaching en met de vrijwillige inzet van medewerkers. Vaak worden er voor langere tijd pro-deo projecten uitgevoerd voor non-profitorganisaties. Medewerkers kunnen zich daarnaast 24 uur per jaar inzetten voor een vrijwilligersklus naar keuze.

Wat levert het op?

400 medewerkers helpen jaarlijks  2000-3000 mensen op weg naar economische zelfstandigheid

Hoe werkt Skills to Succeed?

Skills to Succeed is een smart-geformuleerde aanpak waarbij een hele concrete invulling wordt gegeven aan de samenwerking met non-profitorganisaties en aan medewerkersvrijwilligerswerk. Niet door slechts geld over te maken maar door op structurele wijze vrijwilligerswerk onderdeel te hebben gemaakt van bedrijfsvoering. En daarbij ook nog eens met een enorme omvang: ruim 400 medewerkers deden afgelopen jaar mee en per jaar worden zo’n 2.000-3.000 mensen geholpen bij het ontwikkelen van vaardigheden om economisch zelfstandig te worden.

Met wie wordt er samengewerkt?

MVO Nederland

Website

Uitvoerende organisaties

Accenture Nederland
Postbus 75797
1070 AT Amsterdam
T +31 (0) 20 4938383

Contact