Smaakmakers

praktijkvoorbeeld - 3 januari 2011

Met behulp van een collage hebben hoogbejaarde bewoners van een verzorgingshuis het eten en de sfeer rondom het eten sterk verbeterd.

Wat is Smaakmakers?

Smaakmakers is een groepje hoogbejaarde dames uit een verzorgingshuis dat zeer ontevreden
was over het eten dat ze dagelijks vanuit de centrale keuken van buiten de locatie kregen voorgeschoteld. Hun ongenoegens stapelden zich op, wat resulteerde in veel gemopper en geklaag. Onder de naam Smaakmakers kwamen ze gezamenlijk in actie.

Wat hebben ze gedaan?

Aanvankelijk beperkte de dames zich tot het geven van kritiek en klachten indienen. Er werd niet gedacht in oplossingen. Om dit wel te bereiken is bedacht om een collage te maken. Vanuit verbeelding ontstonden er ideeën voor verbetering van de ambiance en sfeer tijdens de maaltijden, de samenstelling van het menu, en de bereiding. ‘Koken op locatie’ werd de overkoepelende droom. Vervolgens gingen de vrouwen met anderen in gesprek. Met andere bewoners, het keukenpersoneel, de cliëntenraad, de leidinggevenden. De collage vormde daarbij de input. Alle partijen zagen waar zij elkaar zouden kunnen versterken.

Wat was het resultaat?

In het verzorgingshuis wordt weer op locatie gekookt. Er is een kok aangenomen (enkele Smaakmakers zaten in de sollicitatiecommissie). Er is meer variatie in het menu en meer aandacht voor sfeer tijdens het eten.

Meer informatie

Verhaag, S. (2011), Participatie in praktijk: de Smaakmakers (pdf), Zorg & Zeggenschap.

Land

Nederland

Contact