Smart Mama coachprogramma - inzending Participatieprijs 2014

praktijkvoorbeeld - 18 juni 2014
 

Wat houdt het project in?

Het Smart Mama Coachprogramma richt zich op de verdeling van opleiding en betaald of onbetaald werk, zorg en privéleven voor jonge en alleenstaande moeders. Ervaren, studerende moeders begeleiden en ondersteunen als coach in het kader van stage en of leerwerktraject, andere alleenstaande en jonge moeders. Voor deze groep, die er vaak alleen voor staat, is het lastig om te participeren. Zij hebben te maken met het nodige onbegrip en vooroordelen. Volgens de WWB moeten zij aan het werk of (terug) naar school, en zijn dan aangewezen op de voor hen ingewikkelde Wet Studiefinanciering. In de praktijk blijkt dat de verdeling van opleiding of stage, werk, zorg en privéleven voor deze vrouwen een eigen benadering en aanpak vergt.

Het Smart Mama Coachprogramma is een innovatief ‘blended learning’ programma met themagerichte en groepsgewijze workshops, gecombineerd  met E-coachopdrachten en 24-7 online E-coaching. Deze vorm sluit goed aan bij de doelgroep en is op ieder gewenst moment te volgen vanuit elke locatie. In een digitaal beveiligd e-portfolio werken de jonge, alleenstaande moeders samen met hun coach aan de individuele opdrachten en persoonlijke doelen. Zo versterken zij hun positie en weerbaarheid (empowerment) en vergroten zij hun economische zelfstandigheid.

Wat levert het op?

Dat zo veel mogelijk alleenstaande en jonge moeders kunnen participeren, een opleiding kunnen volgen en dit kunnen combineren met de zorg voor hun kinderen. Opdat zij hierdoor duurzaam kunnen streven naar economische zelfstandigheid en hiermee een betere toekomst voor zowel hen zelf als voor de kinderen kunnen creëren.

Met wie wordt samengewerkt?

Op dit moment wordt samengewerkt met:

 • Gemeente Emmen (voor jonge moeders tot 27 jaar, bekostigd vanuit Actieplan Jeugdwerkloosheid);
 • Gemeente Coevorden (in opstartfase);
 • Externe (studie)fondsen;
 • Anonieme sponsor;
 • Rapasso;
 • Onderwijsinstellingen.

Onlangs is het Steunpunt aangesloten bij Kracht in NL en MAEXchange. Daarnaast wordt landelijk regelmatig samengewerkt met FNV Vrouw en met landelijke studenten-verenigingen om politieke lobby te voeren, beleidsmatig input te leveren ten einde de (rechts)positie en scholingsmogelijkheden van alleenstaande en jonge moeders te verbeteren.

Wat zijn de succesfactoren?

 • Ervaren studerende moeders fungeren als rolmodel en motiveren andere jonge moeders op weg naar opleiding, (betaald of onbetaald)werk/stage en ondersteunen bij de verdeling van opleiding/stage(betaald of onbetaald)werk, zorg en privéleven. Dit werkt goed, het stimuleert en slaat aan.
 • In 2 jaar tijd heeft het Steunpunt ruim 6000 alleenstaande en jonge moeders toe-geleid naar een opleiding en bij het combineren van opleiding, stage, werk en zorg.
 • De jonge moeders die worden begeleid vanuit de  pilot van de Gemeente Emmen zijn eind maart 2014 gestart en zijn erg enthousiast. Van deze moeders is meer dan de helft reeds uitgestroomd naar werk en of ingeschreven voor een opleiding! De pilot wordt mogelijk verlengd. Deze pilot heeft de aandacht van andere jonge moeders door het hele land getrokken die zich spontaan willen opgeven voor een dergelijk traject.
 • De gemeente Coevorden is enthousiast geraakt na een bezoek aan de gemeente Emmen. Dit heeft geleid tot  samenwerking met de gemeente Coevorden.
 • Met de gemeente Rotterdam worden oriënterende gesprekken gevoerd om te bezien of en in welke vorm deze aanpak kan worden ingezet.
 • Het programma  levert stage en leerwerktrajecten op. Studerende moeders krijgen een trainingscursus tot coach van het programma met officieel diploma en kunnen dit uitvoeren in het kader van stage en of leerwerktraject.
 • Doordat de coaches zelf ook ervaringsdeskundige zijn en tegelijkertijd opgeleid, en onder-steund worden door professionals, maakt het voor jonge en alleenstaande moeders laag-drempelig.
 • Het Smart Mama Coachprogramma komt de behoefte van de doelgroep tegemoet en werkt vraaggericht in plaats van aanbod gestuurd, waardoor het Steunpunt zich weet te onderscheiden ten opzichte van reeds bestaande activiteiten voor alleenstaande en of jonge moeders.
 • Omdat wij op ludieke positieve wijze aandacht weten te genereren voor de positie van jonge alleenstaande studerende moeders is het ons gelukt om het onderwerp studerende moeders op de politieke agenda (emancipatie en onderwijs) te krijgen. Dit heeft onder andere geleid tot een wetswijziging. Op deze manier willen wij laten zien wij alleenstaande jonge moeders ons best doen om te participeren en vragen aandacht voor de extra hindernissen die ons hierin in de weg staan.
 • Voorbeelden van enkele ludieke acties: de kinderwagen race (zie filmpje) en de actie in april 2014 waarbij wij voorafgaand het debat over voortijdig schoolverlaten en startkwalificatie, beschuit met muisjes uitdeelde aan de leden van  de Tweede Kamer.

Website

Looptijd

De pilot in Emmen loopt van maart 2014 tot oktober 2014, met mogelijke verlenging.

Uitvoerende organisaties

Landelijke Stichting Steunpunt Studerende Moeders (Calibris erkend leerwerkbedrijf)

Plaats

Op dit moment de pilot in Emmen en straks Coevorden, Drenthe. Maar is overdraagbaar naar meerdere gemeenten. Wij hebben de ambitie om het Smart Mama Coachprogramma niet alleen landelijk verder uit te rollen maar gezien de percentages jonge en alleenstaande moeders ook uit te breiden naar Curaçao, Sint Maart, Aruba en Bonaire.

Contact

Annemieke de Jong (adejong@studerendemoeders.nl)