Sportvereniging groeit uit tot ontmoetingsplek in de wijk

De Vitale Sportvereniging

10 maart 2016

Wijkbewoners maken overdag gebruik van een activiteitenaanbod bij sportverenigingen. Dat is goed voor hun welzijn en gezondheid en het verhoogt hun participatie. De sportvereniging krijgt een maatschappelijke rol.

De Vitale Sportvereniging is ontmoetingsplek van de buurt

De sportvereniging zet haar faciliteiten niet alleen in voor eigen leden, maar ook voor de samenleving. Zo groeit de sportvereniging uit tot de ontmoetingsplek van de buurt voor kinderen, jongeren, ouderen en gezinnen.

Concrete pluspunten van de Vitale Sportvereniging zijn:

 • het aantal leden neemt toe, de sportvereniging blijft levensvatbaar;
 • er komen meer vrijwilligers bij de verenigingen;
 • contributies, kantine, sponsoring en subsidies zorgen voor meer inkomsten;
 • wijkorganisaties, bedrijfsleven en instellingen werken samen, denk aan sport, onderwijs en welzijn;
 • samenwerkende sportverenigingen kunnen na drie jaar de verenigingsmanager volledig zelf financieren, zonder subsidie of bijdrage van de gemeente;
 • er ontstaan ‘klimop-banen’ voor langdurig werklozen: dit zijn leerwerkplekken zonder verdringing van betaald werk. Zij werken mee aan een representatieve sportaccommodatie.

Hoe werkt de Vitale Sportvereniging?

Om te beginnen moet er minimaal één bestuur van een vereniging achter de nieuwe koers staan. Vervolgens ondersteunt de Stichting Vitale Sportvereniging de verandering naar een Vitale Sportvereniging. De vereniging neemt de volgende stappen:

 • overdag openstellen van de accommodatie;
 • aantrekken van een professionele verenigingsmanager;
 • zoeken naar maatschappelijke partners in de buurt om mee samen te werken;
 • samenstellen van een activiteitenaanbod voor zowel leden als niet-leden;
 • werven van nieuwe vrijwilligers.

Door de faciliteiten van de sportvereniging te professionaliseren en verbeteren ontwikkelt de vereniging zich tot een servicepunt in de buurt voor sport & bewegen, participatie, werk, scholing, dagbesteding, afvalinzameling, vrijwilligerswerk en talentontwikkeling. Uiteraard staat sport hierbij centraal.

Wat zijn de succesfactoren?

Een Vitale Sportvereniging onderscheidt zich van een traditionele vereniging op de volgende punten:

 1. Verenigingen voor verschillende sporten werken samen.
 2. Er is een fulltime verenigingsmanager.
 3. De accommodatie is dagelijks open. Het is een integratieplek voor alle buurtbewoners.
 4. Er zijn doorlopend nieuwe activiteiten voor iedereen van 0-100 jaar.
 5. Het is een leerwerkplek voor 13- tot 25-jarigen en voor ‘klimoppers’.
 6. De medewerkers werken duurzaam door afval gescheiden in te zamelen.
 7. De sportkantine hanteert de Leefstijlinterventie Gezonde Voeding.
 8. De vereniging werkt samen met basis-, middelbaar en hoger onderwijs.
 9. Er is een normen en waarden reglement.
 10. Het concept is financieel vitaal op basis van een meerjarenbegroting.

 

Met wie wordt er samengewerkt?

Sportverenigingen, burgers, gemeente, onderwijs, werkplein, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, zorginstellingen, sportbonden, ondernemers en andere lokale partners.

Website

www.vitalesportvereniging.nl

Uitvoerende organisatie

Stichting Vitale Sportvereniging

Contact

Jasper Agelink
www.vitalesportvereniging.nl/contact-2/

Downloads:

Evaluatie-pilot-arbeidsreintegratie-via-sport.pdf 590.19 KB

Vitale-sportverenigingen-alkmaar.pdf 727.64 KB